Beslist! Niet elke activiteit in de scheikunde is essentieel tijdens de pandemie

In het laatste Ministerieel besluit om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken wordt in tegenstelling tot de eerste lockdown niet de hele sector scheikunde erkend als essentieel.

De regering heeft alle activiteiten van de sector scheikunde onder de loep genomen en men kwam tot de vaststelling dat niet alle activiteiten als essentieel kunnen beschouwd worden, dit in tegenstelling tot de vorige lockdown toen de hele sector als essentieel werd aanzien.

Wat is het gevolg voor de chemische bedrijven die niet als essentieel worden beschouwd?

  • Telewerken is verplicht (indien de functie dit mogelijk maakt).
  • Social distancing (1,5 meter) moet worden nageleefd. ‘In de mate van het mogelijke’ is niet voldoende!

Over welke activiteiten gaat het?

  • Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
  • Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
  • Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
  • Vervaardiging van lijm
  • Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
  • Vervaardiging van andere producten van kunststof
  • Vervaardiging van kalk en gips
  • Vervaardiging van poets- en reinigingmiddelen

Deze beslissing zorgt ervoor dat een groot aantal werknemers nu op een meer veilige manier zullen kunnen werken!

Aarzel niet om jouw delegee of plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde te contacteren als je hierover vragen hebt.