Premie van minimum 150 euro voor arbeiders die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest in 2020

Op vraag van het ABVV, heeft de overheid beslist om een bijkomende premie toe te kennen aan werknemers die minder dan 53 dagen tijdelijk werkloos zijn geweest (overmacht door Corona of economische redenen) tijdens de periode van maart 2020 tot november 2020. Ook in de bouwsector kan je recht hebben op deze premie.

Het gaat om een bedrag van 10 euro bruto (8,5 euro netto) per dag tijdelijke werkloosheid. De premie komt altijd uit op minimum 150 euro bruto  (135 euro netto). 

Als je tijdelijk werkloos bent geweest:

  • voor minder dan 53 dagen, dan heb je geen recht op de premie;
  • voor 53 tot en met 67 dagen, dan heb je recht op 150 euro bruto (met afhouding van de roerende voorheffing van 15%);
  • voor meer dan 67 dagen, dan heb je recht op een minimumbedrag van 150 euro + 10 euro per dag vanaf 67 dagen. Bijvoorbeeld: 72 dagen, dat is 5 dagen meer dan de 67 dagen, geeft recht op 150 + 5x10 = 200 euro bruto. 

Voor een vrijwillige deeltijds tewerkgestelde die minder dan 53 dagen op tijdelijke werkloosheid heeft gestaan in de periode van maart 2020 tot april 2020, is de premie 5 euro per dag (4,25 euro netto), met een minimum van 75 euro (63,75 euro netto). 

In eerste instantie worden de dagen tijdelijke werkloosheid die tussen maart 2020 en 10 november 2020 vallen, uitgerekend door de RVA. Voldoe je aan de minimumvoorwaarden  voor deze periode dan ontvang je je premie al in december. Je moet hier niets voor doen, de premie wordt automatisch door je uitbetalingsinstalling gestort.

De dagen tijdelijke werkloosheid die tussen 10 november en 30 november vallen, worden nadien nog bijgeteld.

Bijvoorbeeld:

Dat betekent dat als je 67 dagen tijdelijk werkloos was voor 10 november, je je premie van 150 euro zal ontvangen in december.

Ben je daarbij nog 10 dagen extra tijdelijk werkloos geweest tussen 10 november en 30 november, dan zal de RVA dat verrekenen in 2021 en zal je nog recht hebben op een extra betaling van 100 euro (10x10 euro), die gestort zal worden rond mei-juni 2021.