Werknemers ANL Packaging willen veilig en werkbaar werk

Op 14 december werd er voor de allereerste keer een bedrijfsstaking gevoerd bij ANL Packaging te Wellen. Het ging om een 24 urenstaking, waarbij de werknemers van de extrusie-afdeling het werk hadden neergelegd wegens de hoge werkdruk en onveilige arbeidsomstandigheden.

De preventieadviseur, de directie en de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) deden samen de rondgang op de afdeling. Ze ontdekten er verschillende verontrustende en onveilige arbeidsomstandigheden. Een waterlek werd bij een machine, die zich dichtbij de hoogspanningsmachines bevond, gevonden. Deze hoogspanningsmachines waren reeds omringd door water, waardoor de kans op elektrocutie reëel was. Verder wordt bij het maken van verpakkingsmateriaal een machine gebruikt die een temperatuur van 400 graden bereikt.

Soms komt het verpakkingsmateriaal vast te zitten, waardoor een werknemer deze los moet prutsen met een stok. Dit is zeer gevaarlijk, gezien er spatten in het gezicht van de werknemer kunnen springen. Drie jaar geleden is dit jammer genoeg ook gebeurd! De werknemer in kwestie is daardoor voor het leven verminkt. Daarbij worden takels die maximaal 1 ton kunnen liften, gebruikt voor packs van zo’n ton en half. We moeten er geen tekening bij maken: de arbeidssituatie van de werknemers is gevaarlijk.

Als ABVV hopen we dat de directie haar woord nakomt, zoals wij overeen gekomen zijn tijdens de rondgang: de machines die, mits kleine aanpassingen, de veiligheid van de werknemers kunnen garanderen, mogen opgestart worden. De andere niet. Wat de hoge werkdruk betreft, dienen we nog een stakingsaanzegging in. Als blijkt dat de directie zich niet aan de afspraken houdt, gaan wij over tot acties.