Werknemers uit de schoonmaaksector, vergeten door de regering?

Het personeel van de ziekenhuizen komt in aanmerking voor een aanmoedigingspremie van 985 euro bruto. Deze premie gaat niet alleen naar verpleegkundigen, maar ook naar zij die in de ziekenhuizen instaan voor het onderhoud, de logistiek en de administratie. De schoonmakers in de ziekenhuizen zijn echter vaak in dienst van een schoonmaakbedrijf, waardoor ze uit de boot dreigen te vallen.

De schoonmaaksector maakt nochtans deel uit van de essentiële sectoren, die ervoor zorgen dat onze maatschappij blijft functioneren in tijden van coronapandemie. De essentie van het werk van de schoonmakers, ook ‘schaduwwerkers’ genoemd, staat meer dan ooit in de picture in de strijd tegen de pandemie: de schoonmaak, de hygiëne, de desinfectie,… Sommige werknemers voeren deze taken uit daar waar de virusstorm het hardst woedt: ziekenhuizen, bejaardentehuizen, enzovoort.

In het voorjaar werden de schoonmakers regelmatig in de bloemetjes gezet: iedereen bedankte hen en er werd geapplaudisseerd. Helaas was deze erkenning van korte duur en kwam er niets concreet tot stand, in tegenstelling tot de andere sectoren. Het is toch abnormaal dat deze werknemers vergeten worden en terug in de onzichtbaarheid verdwijnen. Politici vergeten snel op wie ze kunnen rekenen in moeilijke tijden!

In andere landen, zoals in Nederland, werd de aanmoedigingspremie voor de zorgsector wel toegekend aan de schoonmakers, zelfs als ze in dienst zijn van een schoonmaakbedrijf. In vergelijking met het geheel van de zorgsector gaat het om een beperkte groep werknemers.

Vakbonden en werkgevers uit de schoonmaaksector willen deze kwestie op de onderhandelingstafel van de regering leggen, zodat er naast de erkenning door de samenleving, ook een financiële erkenning volgt voor deze werknemers die het virus hebben getrotseerd -en dat nog steeds doen!- en deelnemen aan een strijd die nog steeds gaande is. 

Het ABVV, de ABSU en het ACV betreuren dat schoonmakers over het hoofd worden gezien door de regering. Ook deze werknemers in onderaanneming gaven het beste van zichzelf in zowel de eerste als de tweede coronagolf. Ze hebben vitaal werk verricht -en nog steeds!- in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Met een brief gericht aan de diverse verantwoordelijke (regionale en federale) ministers maakten we dit al duidelijk. Werkgevers en vakbonden willen samen dergelijke onrechtvaardigheid verder aan de kaak stellen.