Bedrijven: eerste verspreidingsplaats van COVID-19

We dringen hier al maanden op aan: de rol van de werkplaats in de evolutie van deze epidemie is steeds onderschat. Vandaag is onze oproep eindelijk gehoord. Sciensano, het federaal onderzoekscentrum voor de gezondheid, publiceert vanaf heden wekelijks de meest voorkomende plaatsen van besmetting. 

Het is dan ook niet verrassend voor de Algemene Centrale – ABVV dat de eerste besmettingen plaatsvinden op het werk. Het gaat om meer dan 40% van de ontdekte uitbraken. En dit resultaat weerspiegelt nog niet de volledige realiteit van de impact van het werk, gezien werknemers uit sectoren zoals scholen, ziekenhuizen of rusthuizen in hun eigen sector opgenomen worden en niet onder de categorie ‘bedrijf’ vallen. Dit cijfer zou dus veel hoger moeten liggen. 

Het plotselinge verschijnen van gegevens over de werkplaats toont aan dat onze oproep niet onbelangrijk was. En zo bevestigen de resultaten dus wat wij van in het begin dachten. Nu moeten nog de gepaste maatregelen genomen worden op die werkplaatsen. Daarom herhalen we onze eisen: 

  • Een bredere erkenning van COVID als beroepsziekte.
  • Een volledige toepassing van de welzijnsreglementering op het werk en een analyse van de specifieke risico’s dat COVID in bedrijven vormt. 
  • Een echte controle op de maatregelen die naar aanleiding van deze risicoanalyses worden genomen. 
  • Een grondigere analyse van deze gegevens, zodat sectoren die een risico vormen geïdentificeerd kunnen worden en de preventie versterkt kan worden.