Energiebedrijven investeren niet in de energietransitie

Een nieuw rapport, in opdracht van IndustriALL, laat de kloof zien tussen de retoriek en de realiteit van de grote energiebedrijven in het kader van de klimaatproblematiek.

De onderzoekers onderwierpen de bedrijfsstrategieën, investeringen en bedrijfsprestaties van de grote energiebedrijven aan een diepgaand onderzoek en interviewden syndicaal afgevaardigden van deze bedrijven.

Een trend die onmiddellijk naar voren komt, is de kloof tussen zakelijke retoriek over het vergroenen van de toekomst en investeringen. De meeste energiebedrijven zijn begonnen met grote pr-campagnes die de nadruk leggen op de energietransitie. Toch blijkt uit het rapport dat zelfs Total, het bedrijf met het hoogste investeringspercentage, slechts 4,5 procent van zijn investeringen in hernieuwbare bronnen heeft gedaan. De meeste anderen investeerden slechts de helft of minder.

grafiek 3.1

Deze informatie is gebaseerd op cijfers van 2019. De coronaviruspandemie en de schommelende olieprijzen hebben de investeringen in hernieuwbare energie versneld, maar er zijn geen duidelijke aanwijzingen voor een verandering in de algemene trend.

Uit een analyse per regio blijkt dat in de Europese Unie, die het meest geavanceerde milieubeleid heeft, de bedrijven meer in de transitie hebben geïnvesteerd. Chinese en Russische bedrijven investeerden het minst. Bedrijven diversifiëren hun investeringen in hernieuwbare energie - in feite om zich in te dekken tegen onzekere toekomstperspectieven - terwijl ze het grootste deel van hun inkomsten uit fossiele brandstoffen blijven halen.

Link naar de studie in het Frans of link naar de studie in het Engels.