Wij willen opnieuw onderhandelingsruimte

Het keurslijf van 0,4% maakt loononderhandelingen onmogelijk! 

Werknemers verdienen een evenwichtig akkoord!

De loonwet van 1996 – verstrengd in 2017 – legt de evolutie van de lonen vast. Deze wet staat echter volledig haaks op de werkelijkheid!

Dat Covid-19 een impact heeft gehad op het economisch leven is een feit. Sommige sectoren hebben evenwel sterk gepresteerd en veel winst geboekt. Andere zijn volop herstellende.

0,4% beschikbare marge voor loonsverhoging, dat komt neer op een aalmoes van 13 euro bruto/maand voor het mediane loon, 6 euro bruto/maand voor het minimumloon of 9 euro bruto/maand voor heel wat essentiële functies. Na het applaus, nu een slag in het gezicht!

Wij willen een indicatieve marge zodanig dat we in vrijheid over de beste loonsverhogingen kunnen onderhandelen.

De regering De Croo moet zorgen dat loononderhandelingen opnieuw ernstig gevoerd kunnen worden.

ABVV, ACV en ACLVB willen een interprofessioneel akkoord (IPA), met respect voor werknemers. Dat respect ontbreekt nu.

Download affiche.