WSF: Ons syndicaal vaccin tegen de crisis

20 jaar na het eerste Wereld Sociaal Forum (WSF) werd van 23 tot 31 januari een eerste volledig digitaal WSF georganiseerd.  Het WSF blijft een belangrijk platform voor vakbonden, mensenrechtenactivisten, ngo’s, vrouwenorganisaties en de milieubewegingen. Door de toenemende ongelijkheid en door de coronacrisis is immers meer dan ooit, een andere wereld nodig.

Tijdens verschillende workshops werd gediscussieerd over 6 thema’s: vrede en oorlog, economische rechtvaardigheid, onderwijs, communicatie en cultuur, samenleving en diversiteit, sociale rechtvaardigheid, klimaat, ecologie en milieu.  De Algemene Centrale nam actief deel aan een vakbondsdiscussie over de syndicale antwoorden op de huidige crisissituatie.

Vaccins voor iedereen

Het virus is een wereldwijd probleem, niet alleen van België of Europa. Egoïsme of vaccin-nationalisme waarbij landen elkaar vaccins proberen afsnoepen, is niet de oplossing. Als vakbond, vanuit het principe van internationale solidariteit, vinden we het niet gerechtvaardigd dat de vaccins alleen bestemd zijn voor de rijke landen. In 49 landen werden ongeveer 40 miljoen dosissen toegediend, in de arme landen slechts een 40-tal!

Ongelijkheid stijgt

De coronacrisis en de economische gevolgen ervan zijn zwaar, in België en in de wereld en leidt tot nog meer ongelijkheid. Een nieuw rapport van Oxfam toont aan dat de allerrijksten ter wereld nog rijker zijn geworden. Het duurde slechts 9 maanden vooraleer hun rijkdom weer op punt stond. Werknemers in de allerarmste landen daarentegen zullen er 10 jaar over doen om weer hun inkomen op peil te krijgen.

Ons syndicaal vaccin tegen de crisis

De Algemene Centrale bracht op het Wereld Sociaal Forum onze antwoorden op de crisis naar voor. We willen onze leden en jongeren overtuigen van een vooruitstrevend en hedendaags syndicalisme en dit ook uitdragen.

In België gaat het onder andere over de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte, een volwaardig minimuminkomen van € 14/uur en eerlijke en rechtvaardige belastingen.

Wereldwijd willen we sociale bescherming voor iedereen ter wereld gefinancierd door een mondiaal fonds, respect voor fundamentele rechten en vakbondsvrijheid, stoppen van belastingontduiking en geldstromen naar fiscale paradijzen, een rechtvaardige ecologische transitie naar een koolstofarme economie, gelijkheid tussen mannen en vrouwen en inzet voor de strijd tegen racisme en xenofobie.