Halftijdse tijdelijke werkloosheid is een ramp voor huishoudhulpen

Na bijzonder moeilijke maanden en aanzienlijke financiële verliezen, worden de huishoudhulpen bedreigd door een bijzonder schadelijk regeringsbesluit. Vrijdag kondigde de regering namelijk aan dat zij halftijdse tijdelijke werkloosheid in de dienstenchequesector zou goedkeuren. Hiermee komt de regering aan een eis van de werkgevers tegenmoet en zet zij de deur open voor misbruik en nog grotere loonverliezen voor huishoudhulpen. Een besluit dat totaal onbegrijpelijk is voor ABVV Dienstencheques. 

Schadelijk effect

Door het besluit van de regering zal de stimulans om op zoek te gaan naar andere klanten volledig verdwijnen. Om de situatie beter te begrijpen: bedrijven waren vroeger verplicht vervanging te vinden voor klanten die een prestatie niet lieten doorgaan. Bedrijven die deze inspanning niet leverden, waren verplicht om de lonen van de werknemers door te betalen. Met dit nieuwe systeem is er een reëel risico dat het gebruik van tijdelijke werkloosheid zal toenemen, met dramatische financiële gevolgen voor de huishoudhulpen. Volgens berekeningen van ABVV Dienstencheques zeggen klanten gemiddeld twee halve dagen per week af. Dit komt neer op een verlies van €70,76 per maand voor deze laagbetaalde werknemers. 

Het feit dat deze maatregel door de regering wordt verkocht als een maatregel ten gunste van de werknemers getuigt van puur cynisme jegens de -vooral vrouwelijke- huishoudhulpen. Vrouwen die door diezelfde regering als essentieel zijn bestempeld tijdens de coronaperiode. Ter herinnering: tijdens de coronacrisis is deze regering er niet in geslaagd de huishoudhulpen te beschermen, hun loonverlies te beperken of zelfs de werkgevers te verplichten doorlopende eindejaarspremies uit te keren, en dat terwijl de sector voor 75% met overheidsgeld wordt gesubsidieerd. Anderzijds gaat zij zonder aarzelen in op het verzoek van de werkgevers om deeltijdse tijdelijke werkloosheid in te voeren. Dit gebrek aan moed is choquerend. 

Voor ABVV Dienstencheques zijn de prioriteiten van deze regering duidelijk en de huishoudhulpen horen daar niet bij!
In de 21e eeuw kan men zich geen verdedigers van de vrouw noemen en toch doorgaan met hen te verarmen! In plaats van halftijdse tijdelijke werkloosheid in te voeren, zou de regering er beter aan doen misbruik en fraude in de sector aan banden te leggen.