Vraag je vergoeding voor kinderopvang aan

In deze bijzonder moeilijke tijden, kan het geen kwaad om de werknemers van de kappers, fitness en schoonheidszorgen (PC 314) eraan te herinneren dat ze recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoewel de tussenkomst al sinds 2017 bestaat, is een reminder steeds welkom.    

Alle werknemers met kinderen jonger dan 3 jaar hebben recht op de tussenkomst. Die bedraagt € 5 per effectieve opvangdag met een maximum van € 600 per kind per jaar. Als de beide ouders in de sector werken, heeft elke ouder recht op de tussenkomst, behalve als ze bij dezelfde werkgever werken. 

Hoe een aanvraag indienen?  

Je aanvraag dient vergezeld te worden met de volgende documenten:  

  1. Bij de eerste aanvraag: een uittreksel van de geboorteakte van het kind waarvoor je een tussenkomst aanvraagt of enig ander document waaruit je ouder-kindrelatie met het betrokken kind blijkt.  

  1. Het ingevulde aanvraagformulier (beschikbaar op: https://www.abvvkappers.be/). 

  1. Een kopie van het fiscaal attest inzake de uitgaven voor de opvang, waarin de opvangdagen in het betrokken jaar zijn aangeduid waarvoor je om een tussenkomst verzoekt.  
    Beide ouders kunnen hetzelfde attest gebruiken!   

Dien je volledige dossier in bij je Algemene Centrale - ABVV afdeling. Wij zorgen ook voor de betaling.  

Wil je meer info? Check https://www.fbz-pc314.be/nl/sector/kappers