Staking van 51 dagen bij Ashland boekt resultaten

Terwijl de winsten zich opstapelden met groeiende marges, kondigde chemisch bedrijf Ashland op 7 december 2020 wereldwijde herstructureringen aan om een minimale besparing van 20% loonkost te realiseren. Gevolg voor de vestiging te Doel? Collectief ontslag van 39 van de 167 werknemers, de wil om de arbeidsduur van 33,66u/week te verhogen naar 35,66u/week en de jaarlijkse baremieke verhoging af te bouwen van 0,7% naar 0,2%.

"Wij konden en wilden dit niet pikken en legden spontaan het werk neer op 11 december, en dat gedurende 51 dagen! Na vele onderhandelingen werd het plan -zoals voorgelegd op 7 december- ingetrokken. Ashland misbruikte dit dan weer wel om reeds 7 mensen individueel te ontslaan."

"Momenteel zijn de onderhandelingen terug opgestart op basis van een akkoord, waarbij er niet zal geraakt worden aan de verworven loon- en arbeidsvoorwaarden uit het verleden en er al 6 jobs gered werden. Ook is er een overeenkomst dat er verder gekeken zal worden om ontslagen te verminderen of voorkomen en verzachtende maatregelen zullen komen voor zij die alsnog hun job verliezen, met inbegrip van de 7 reeds ontslagen medewerkers!"

"Wij wensen alle werknemers te bedanken voor hun moed en volharding. Dank ook aan iedereen die zijn/haar solidariteit betuigde in deze strijd! Samen sterk!” 

Robby Van Stappen, secretaris scheikunde, de Algemene Centrale - ABVV Antwerpen-Waasland