Telewerk: een mes dat aan twee kanten snijdt.

Sinds 13 maart vorig jaar zijn velen onder ons, willen of niet, aan het telewerken gegaan en dit vaak op voltijdse basis. Veel werknemers kwamen voor het eerst in aanraking met deze nieuwe manier van werken waardoor dit veel aanpassingsvermogen vergde. We zijn een jaar verder en nog steeds is telewerken verplicht, daarom is het interessant om te kijken naar hoe werknemers het telewerken beleven en wat men vindt van telewerk na corona. ABVV Scheikunde en Petroleum zocht het voor jou uit aan de hand van meerdere enquêtes en onderzoeken die werden uitgevoerd door verschillende organisaties op nationaal en Europees vlak.

Telewerk is een blijver

De meeste werknemers binnen de Europese Unie melden een positieve ervaring met telewerken tijdens de pandemie maar slechts weinigen willen voortdurend telewerken. De voorkeur gaat uit naar een combinatie van telewerken en aanwezigheid op de werkplek. Uit nationaal onderzoek blijkt de voorkeur te liggen op 2 dagen telewerk per week.

De sleutel van een succesvol telewerkbeleid ligt bij het vertrouwen dat de werkgever stelt in zijn werknemers.

Om van bijvoorbeeld 2 dagen telewerk per week een succes te maken na covid-19 moet er op niveau van de onderneming een telewerkbeleid worden ontwikkeld rond tal van factoren: frequentie, bereikbaarheid, voorzieningen en ergonomie, vergoedingen, … . Naast deze meer praktische factoren zal een telewerkbeleid maar slagen als de werkgever ten eerste vertrouwen stelt in zijn werknemers waardoor men autonoom kan werken en er ten tweede aandacht is voor een goede work-life balance.

Minder stress, hogere productiviteit

Uit de cijfers blijkt dat telewerkers minder stress ervaren en productiever zijn. Er wordt tijdswinst geboekt omdat er geen verplaatsing moet gebeuren naar het werk. Die verplaatsing zorgt vaak voor stress omwille van onder andere het drukke verkeer. Ook de ‘ochtendrush’ om de kinderen op tijd op school af te zetten valt met telewerk een stuk weg. Deze elementen zorgen voor minder stress en dit in combinatie met een rustigere werkomgeving waar men zich beter kan concentreren zorgt voor productievere werknemers.

Sociaal isolement en gebrek aan de-connectie loeren om de hoek

We mogen echter de negatieve gevolgen van telewerk niet uit het oog verliezen. 27% van de telewerkers werken in hun vrije tijd om hun takenpakket rond te krijgen. Eerder onderzoek van de Harvard Business School en de universiteit van New York kwam ook al tot de vaststelling dat telewerkers tijdens covid-19 gemiddeld 49 minuten per dag meer werken dan men gewoonlijk op kantoor presteert. Daarom zal het van cruciaal belang zijn dat de politiek en de sociale partners initiatieven nemen om te voorkomen dat grote segmenten van de beroepsbevolking het risico lopen emotioneel uitgeput te raken.

Tijdens de pandemie zorgt het (voltijds) telewerken ook voor een sociaal isolement van een groot aantal werknemers door het verlies aan sociaal contact op de werkvloer. Ook post-corona zal de mentale gezondheid van de werknemers een prioriteit moeten zijn in de opmaak van een telewerkbeleid. Daarom is onder andere de factor vrijwilligheid bij telewerk van uitermate groot belang.

 

Meer weten over telewerk?

Bronnen