Overstelp de sociale media van grote merken tot zij reageren! 

De rampzalige gevolgen van de crisis, en de onverantwoorde houding van de kledingreuzen ten opzichte van de werknemers van hun toeleveranciers, daar kunnen wij iets aan doen! De campagne #PayYourWorkers gaat een nieuwe actieweek in, en van 15 tot 22 maart roepen we de grote merken op hun beloftes na te komen. 

Sinds het uitbreken van de coronapandemie hebben de grote kledingproducenten en modemerken de werknemers van hun toeleveranciers de rekening doen betalen. Bij het begin van de crisis, berekend over slechts drie maanden tijd, schatte men het bedrag aan onuitbetaalde lonen binnen de ketens van de kledingindustrie op 2,7 tot 4,9 miljard euro. 

Vandaag heeft 1 werknemer op 10 zijn werk verloren. 77 procent van de werknemers verklaart dat zij een tekort aan voedsel hebben geleden in de loop van de pandemie. De campagne #PayYourWorkers roep daarom op: 

  • Dat de industrie een garantie op de uitbetaling van de lonen publiek zou maken. 

  • Dat de industrie een akkoord zou onderhandelen om de sociale bescherming te versterken, en de werkloosheid en de ontslagvergoedingen te regelen door de creatie van een garantiefonds. 

Grote namen uit de sector zoals @Nike @amazon of @Next komen herhaaldelijk naar boven bij de werknemers die actievoeren voor de bescherming van hun rechten. Deze merken hebben nochtans in volle internationale crisis winsten geboekt en doorgesluisd, en dat in belangrijke mate dankzij hun onlineverkoop. 

Overstelp de sociale media van deze merken! 

Tijdens de actieweek van #PayYourWorkers van november laatstleden, werden slogans geschilderd op de straten voor de deuren van @h&m @Nike en @Primark. Deze keer stelt de actiegroep voor om de sociale media van @Nike, @Amazon en @Next te overstelpen met berichten die hen oproepen om te handelen. 

Deze nieuwe actieweek wordt georganiseerd door het internationaal netwerk Clean Clothes Campaign (Schone Kleren Campagne), en ze zal plaatsgrijpen tussen 15 en 22 maart. SKC en haar Franstalige evenknie achAct, een netwerk waar ook de Algemene Centrale – ABVV aan bijdraagt, zullen een collectieve bliksemactie ondernemen om deze drie merken te interpelleren. Dit zal op donderdag 18 maart om 12 u. plaatsvinden.  

Iedereen kan eraan deelnemen. Wend je tot https://zoom.us/j/92678565290 om deel te nemen aan de campagnebriefing. Ondertussen zullen de sociale media van deze merken overstelpt worden met oproepen om te reageren. @Nike, @amazon en @Next, #PayYourWorkers. 

Meer informatie: https://www.schonekleren.be/doe-mee/pay-your-workers/300-payyourworkers-nike-amazon-en-next-tijd-voor-actie