Met de groeten van de stakers

Belangrijke sociale en democratische verwezenlijkingen, zoals het algemeen stemrecht, vinden hun oorsprong in het sociaal overleg dat met de hulp van stakingsacties de broodnodige duw in de rug kreeg.

Kinderarbeid - 1886

Stakingen en rellen baanden de weg voor het verbod op kinderarbeid in 1889.

Algemeen stemrecht 1893 - 1902 - 1913

Drie algemene stakingen droegen bij aan de beëindiging van het cijnskiesstelsel voorbehouden voor de vermogenden en de overgang naar het meervoudig stemrecht (één tot drie stemmen naargelang de inkomsten en het opleidingsniveau), en uiteindelijk naar het algemeen stemrecht zonder meer met één stem voor één man.

Betaald verlof - 1936

Grootschalige sociale actie leidde tot de invoering van het betaald verlof.

Weekend - 1955

We kunnen het ons vandaag nog amper voorstellen, maar voor de vijfdagenweek werd hard gestreden. In 1955 werd die een feit.