Betaald vaccinatieverlof is een recht voor elke werknemer. Dus ook voor de bewakingsagent!

De bewakingsondernemingen stellen dat de wetgeving op het vaccinatieverlof de prullenmand in moet.

Onder het voorwendsel van organisatorische/operationele redenen eisen zij dat hun werknemers zich laten vaccineren buiten de werkuren en zelf de nodige stappen ondernemen om hun vaccinatieafspraak te verzetten.

Onaanvaardbaar voor de vakorganisaties !

De federale vaccinatiestrategie die de overheid voorop stelt komt hiermee in gevaar !

Indien de afspraak niet verzet kan worden, vragen de bewakingsondernemingen dat de werknemers verplichte shiftwissels uitvoeren met hun collega’s of zich laten de-planifiëren.

Van eventuele financiële compensaties voor deze ongemakken willen de bewakingsondernemingen niet weten.

Hun bedoeling is eenvoudigweg om geen enkele kost te moeten dragen en alle verantwoordelijkheid af te schuiven.

Dit getuigt van weinig respect ten aanzien van hun bewakingsagenten.

Nochtans is de wetgeving meer dan duidelijk:

iedereen die een uitnodiging ontvangt om zich te laten vaccineren binnen de werkuren, heeft de nodige tijd om zich met behoud van loon naar het vaccinatiecentrum te begeven, zich te laten vaccineren en vervolgens terug naar de werkplek te keren.

Indien de bewakingsagent echter, omwille van praktische overwegingen, verkiest om een eventuele shiftwissel uit te voeren met een collega kan dit natuurlijk ook maar dan alleen op basis van vrijwilligheid en zeker niet opgelegd of opgedrongen door de werkgever.

Zich laten vaccineren op het tijdstip van uitnodiging kan ook nooit aanleiding geven tot negatieve uren of het inplannen van bijkomende tijdelijke werkloosheid.

Het is duidelijk en wraakroepend dat de (bewakings-)ondernemingen blijkbaar alleen de wetgeving willen respecteren als het hen goed uitkomt.

Aarzel niet om je vakbondsafgevaardigde of afdeling te contacteren indien jullie hieromtrent een probleem zouden ondervinden.