Een internationaal onderzoek naar overheidsgeweld op demonstranten in Colombia dringt zich op

In ons artikel van 5 mei hebben we bericht over de protesten die zijn ontstaan in Colombia als gevolg van een onrechtvaardige belastinghervorming die de regering wilde doorvoeren. Na zware maar vreedzame opstanden van de Colombiaanse burgers werd het wetsvoorstel ingetrokken maar de protesten blijven duren. De regering van zijn kant reageert met repressie op zijn eigen burgers: seksueel geweld, moorden, vermiste burgers, willekeurige aanhoudingen, …

We houden nauw contact met onze Colombiaanse collega’s van de petroleumvakbond USO die mee deelneemt aan het sociaal protest en actief is in het Nationaal Stakingscomité. We hebben hen onmiddellijk een steunbetuiging overgemaakt. Want ook dit is internationale solidariteit.

ABVV Petroleum roept samen met de partnerorganisaties, van het gezamenlijk waardig werkprogramma in Colombia, de Belgische politici op om het buitensporig geweld te veroordelen. De Colombiaanse regering moet de mensen- en vakbondsrechten respecteren en de demonstratievrijheid en vredesakkoorden garanderen. Daarom verzoeken we de Belgische regering om een internationaal onderzoek naar het geweld te onderschrijven.

Lees hier onze brief aan de minister van buitenlandse zaken Sophie Wilmes en de minister van ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir.