Stop het geweld in Palestina

De afgelopen dagen werden gekenmerkt door geweld en spanningen, met 200 Palestijnse en 10 Israëlische  doden tot gevolg. Wij roepen vakbonden en de Belgische en Europese beleidsmakers nogmaals op om concrete maatregelen te nemen.

UPDATE:

Gesteund door discriminerende wetten hebben kolonisten de eigendom van het land in Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem opgeëist en een sluipende overname van Palestijnse huizen doorgevoerd, daarbij geholpen en aangemoedigd door Israëlische rechtbanken en veiligheidstroepen. Daarenboven kwamen provocaties van veiligheidstroepen en kolonisten aan de Al Aqsa moskee, wat tot protest en een solidariteitsgolf bij de Palestijnse bevolking geleid heeft.

Maar de mogelijke uitzetting van Palestijnse gezinnen in de wijk Sheikh Jarrah - die plaats moeten maken voor Israëlische kolonisten - is slechts één element.

De situatie in Oost-Jeruzalem en Gaza kan niet los worden gezien van de bredere context van de bezetting en de feitelijke annexatie: uitbreiding van de nederzettingen, provocaties, apartheid, repressie, schendingen van de mensenrechten. En een onleefbare situatie in de Gazastrook was al een realiteit door het gebrek aan toegang tot voedsel, medicijnen, water en essentiële openbare diensten zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Ondertussen is dit geëscaleerd in het massale bombarderen van de Gazastrook en raketten afgevuurd vanuit Gaza, wat in strijd is met het internationaal recht en leidt tot een bloedbad in Gaza. Israël en verscheidene Europese leiders blijven wijzen op het recht op zelfverdediging van Israël, als reactie op het afvuren van raketten vanaf de Gazastrook. Hoewel wij alle vormen van schendingen van het internationaal recht veroordelen, accepteert wij de dubbele standaard niet dat een zwaar bewapend land uit zelfverdediging handelt en dat de Palestijnen oorlogsmisdaden, annexatie en een apartheidspolitiek  moeten accepteren.

De luchtaanvallen en bombardementen van de laatste dagen op de Gazastrook zijn een duidelijk voorbeeld van openbare bestraffing van de burgerbevolking, in strijd met het internationaal recht.

Bezoeken ter plaatse met delegaties van de Algemene Centrale-ABVV en getuigenissen van onze Palestijnse vakbondscollega’s, bevestigen bovendien de extreem benarde situatie van Palestijnse werknemers in Oost-Jeruzalem en de andere Palestijnse gebieden. Op 18 mei hebben verschillende Palestijnse vakbonden en middenveldorganisaties opgeroepen tot een algemene staking en actiedag in Palestina.

We roepen vakbonden op om deze acties te steunen en via campagnes druk uit te oefenen op bedrijven die betrokken zijn bij Israëls schending van internationale en Palestijnse rechten.

We roepen vakbonden en de Belgische en Europese beleidsmakers bovendien op om volgende concrete eisen en maatregelen op te nemen:

  • Stop de militaire bezetting
  • Opschorting van het Associatieakkoord tussen de EU en Israël zolang Israël de mensenrechten schendt
  • Update van de VN-databank van bedrijven die financiële en economische relaties hebben met de nederzettingen en maatregelen tegen deze ondernemingen ondersteund door de vakbonden.
  • Tegenmaatregelen tegen de annexatiepolitiek van Israël. Op het terrein is de verdere annexatie al een feit.
  • Verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen
  • Steun aan de VN-onderzoekscommissie ten aanzien van de Israëlische apartheidspolitiek
  • Een militair embargo instellen tegen Israël
  • Een einde maken aan de blokkade van de Gazastrook