Interprofessioneel akkoord: Wij geven niet op! 

Na maanden van vruchteloos onderhandelen weigeren de werkgevers en de regeringen nog steeds om de stem van de werknemers te horen. Zij waren nochtans essentieel en deden de economie draaien tijdens de crisis, ten koste van veel opofferingen.  

Het ABVV en het ACV zijn vastbesloten om de eisen van de werknemers tot het einde toe te steunen.  

Eisen die zich in één woord laten samenvatten: RESPECT 

En dat respect kan niet zonder:  

  • Vrijheid om over lonen te onderhandelen en dus een wijziging van de wet van 96 om de bindende elementen op te heffen. Het is schandalig dat er een loonmarge aan de werknemers zou worden opgelegd, maar er geen beperkingen gelden voor de dividenden van de aandeelhouders.  

  • Een gefaseerde verhoging van het minimumloon en de lage lonen. Op dit moment bieden die geen bescherming meer tegen armoede.  

  • Eindeloopbaanregelingen zodat oudere werknemers kunnen herademen en de fakkel doorgeven aan jongeren 

  • Het herinvoeren van SWT, het vroegere brugpensioen, en een kader voor een collectieve arbeidsduurvermindering, in het geval van herstructurering en voor zware jobs.  

Onze eisen zijn rechtvaardig en legitiem. De COVID-19-crisis heeft nog maar eens bewezen hoe onmisbaar elke werknemer is om onze samenleving te doen draaien. Ze bracht ook de hiaten in ons systeem aan het licht. Het is ondenkbaar dat het nieuwe IPA deze realiteit negeert.  

Deze vrijdag 4 juni zetten het ACV en het ABVV de strijd voort voor echte interprofessionele onderhandelingen, vrijheid van sectorale onderhandelingen, en voor respect. Onze acties richten zich zowel naar de werkgevers als naar de politieke partijen.  

Praktische info:  

Om 9.45 u. leggen 7 delegaties onze eisen voor aan de 7 partijen van de Vivaldi-regering.

Om 10.30 u. komen de delegaties samen bij de zetel van het VBO.

Foto's

Flyer