President Biden: Unblock Cuba now!

Naar aanleiding van het bezoek van president Biden aan ons land, onderstreepten een 100-tal actievoerders met een kleurrijke fietskaravaan door het centrum van Brussel hun eis aan de VS-president: stop de blokkade tegen Cuba nu onmiddellijk!

Op de meeting achteraf op het Europakruispunt uiten  woordvoerders van verschillende organisaties hun verontwaardiging. Na 5 maanden presidentschap heeft president Biden nog geen enkele van de 243 bijkomende ‘sancties’ die Trump instelde – waarvan 55 tijdens de pandemie – ingetrokken. 100 dagen na zijn eedaflegging is het duidelijk, voor president Biden is de opheffing van de blokkade geen prioriteit. Dat is onaanvaardbaar.

De economische en financiële blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba duurt nu al meer dan 60 jaar. Deze wurggreep is de belangrijkste belemmering voor de ontwikkeling van het land. Ondanks internationale oproepen heeft de VS onder de huidige coronapandemie de blokkade niet versoepeld. Nu de Cubaanse overheid begonnen is met de vaccinatie van de bevolking met het eigen ontwikkelde kandidaat-vaccin Abdala, verplicht de VS-blokkade Cuba om reagentia-vloeistof en injectienaalden tegen hogere kostprijs in derde landen aan te kopen.

Het eerste slachtoffer van de blokkade is de Cubaanse bevolking, en met name de meest kwetsbare groepen, aldus een recent rapport van Oxfam-Havana. Alleenstaande vrouwen met kinderen die van het toerisme leefden, werden zwaar getroffen toen president Trump de VS-toeristen verbood naar Cuba te reizen. Nu door de coronacrisis het land zijn grenzen heeft heeft gesloten, is hun situatie helemaal zorgwekkend.

Op 23 juni bespreekt de Algemene Vergadering van de VN de Cubaanse resolutie waarin de Verenigde Staten worden opgeroepen om de blokkade tegen Cuba op te heffen. Durft president Biden de hele wereldgemeenschap recht in de ogen kijken, wanneer die de blokkade haast unaniem zal veroordelen, net zoals de voorbije 28 jaar gebeurde? Dit is het moment voor president Biden om te tonen dat hij werk wil maken van de volledige normalisatie van de betrekkingen van zijn land met Cuba.

President Biden heeft een herziening van de VS-houding tegen Cuba beloofd. Maar omwille van binnenlandse politieke overwegingen schuift hij de relaties met Cuba voor zich uit. “De Cubanen hebben geen boodschap aan goede intenties, enkel aan daden”, aldus Geoffry Goblet (Centrale Général-FGTB). President Biden heeft de presidentiële bevoegdheid om met één handtekening de beperkingen op geldtransfers van Cubaanse VS-burgers naar hun familie en kennissen op het eiland op te heffen en de economische handel en samenwerking tussen beide landen te versoepelen. Marie-Paule Brické (ACV-Puls ) wees op de dringende noodzaak om in het Congres een wetsvoorstel in te dienen dat Cuba schrapt als land dat het terrorisme steunt en dat de blokkade tegen Cuba opheft.

De Coördinatie voor de Opheffing van de Blokkade tegen Cuba is een platform van 40 organisaties, waaronder: Algemene Centrale/Centrale Générale-ABVV, HORVAL-FGTB, ACV-Pulso, FOS.ngo, WSM, Vrienden van Cuba, Cubanismo.be