Directie GSK plooit dankzij vakbondsstrijd

Begin juni deelde de directie van farmabedrijf GSK de syndicale delegatie mee dat zij eenzijdig had besloten het bonussysteem, dat al meer dan tien jaar toegepast wordt, niet te verlengen. Voor de werknemers betekent dit een koopkrachtverlies van €1000 à €2000 per jaar. “Een echte oorlogsverklaring” van de directie, die een diepe woede onder de werknemers heeft gewekt. Er volgde een touwtrekwedstrijd, maar de solidariteit zegevierde, zoals Jamal en Ludovic, delegees bij ABVV Scheikunde, met genoegen konden melden. 

De directie deed de situatie ontvlammen door het bonussysteem niet te verlengen. Hoe reageerden de werknemers?

Jamal: Begin juni vertelde de directie ons over haar eenzijdige beslissing om het bonussysteem niet meer te verlengen. Ze wilde ons een bonus opleggen, zonder onderhandelingen en zonder regels. Ze wilde ons, met andere woorden, het bedrag toekennen dat haar het best uitkwam. We verlieten dus de vergaderingen riepen de werknemers bijeen om hen van dit besluit op de hoogte te brengen. Het mandaat dat wij van het personeel ontvingen, was zeer duidelijk: zij weigerden dit nieuwe beleid van de directie inzake de bonus te aanvaarden. Arbeiders, bedienden en zelfs kaders gingen staken. Kaderleden in staking, dat was nog nooit gebeurd. 

Ludovic: Het was een echte oorlogsverklaring van de directie. Een beslissing die moeilijk te begrijpen is, gezien het bedrijf winstgevend is. En nu willen ze in de koopkracht van de werknemers snoeien, door een overeenkomst die al 10 jaar loopt, af te schaffen. Vorig jaar hebben de werknemers de productie onder moeilijke omstandigheden verdergezet, kwamen zij met een knoop in de maag werken, en liepen zij een hoger risico op besmetting met corona. En dan krijgen ze te horen dat de directie het bonussysteem niet meer zal uitbetalen. De maat was vol, de mobilisatie georganiseerd.

Gaf de directie gehoor na twee weken staking?

Jamal: We hebben de werknemers op dinsdag 8 juni, tijdens een vergadering, op de hoogte gebracht van het besluit van de directie. Als gevolg gingen we allemaal naar huis. De volgende dag begon de staking. Onze strategie was om één gebouw per dag stil te leggen. Zo zouden wij voorkomen dat alle werknemers van een site tegelijk zouden staken en de mobilisatie met de dagen aan kracht zou inboeten wegens de financiële gevolgen. Dat heeft echt goed gewerkt.

Ludovic: De bedienden hebben zich zelden zo gemobiliseerd. Elke dag blokkeerden we een ander GSK-gebouw, of het nu in Waver, Rixensart of Gembloux was. En de opvolging was in de mate waarin we de ingang van het gebouw niet eens hoefden te blokkeren. Er staakten zelfs teams uit naburige sectoren mee uit solidariteit. 

Heeft de directie, met het oog op de mobilisatie, een stap naar achter gezet?

Ludovic: Met dit stakingssysteem, konden we het nog maanden uithouden! En dit had sowieso gevolgen voor de productie van GSK. De werkgevers hadden slechts één oplossing: het bonussysteem terug invoeren. Het was een solidariteitsoverwinning. Het ABVV-motto « Samen Sterk » krijgt eens te meer z’n volle betekenis!

Jamal: Gezien het aantal stakende werknemers en de vele berichten die naar de verantwoordelijken van de productiesites in België werden verstuurd om onze afkeuring te laten blijken, gaf de directie uiteindelijk toe. Het bonussysteem werd terug ingevoerd en de koopkracht van de werknemers wordt er behouden. Uiteindelijk mislukte de machtsgreep van de directie. Ook al blijven wij voorzichtig in de toekomst, de niet aflatende steun van de werknemers heeft ons hart verwarmd en ons gesterkt. We mogen trots zijn op wat we bereikt hebben.