Sociaal akkoord : Een vervolg, zeker niet het einde

Zoals je ondertussen al weet, heeft de stemming over het ontwerp van sociaal akkoord van de G10 een onverwachte wending genomen. Niet alleen was de uitslag meer dan nipt, ook een aantal stemmen van de jongeren kon niet meegeteld worden, omdat ze te laat waren toegekomen. We zijn er ons van bewust dat deze stemmen het standpunt van het federaal comité van het ABVV veranderd zouden kunnen hebben, als ze meegeteld waren. 

Toch heeft het bureau van het federaal ABVV gisteren, op basis van 49,06% van de stemmen, de goedkeuring van het akkoord door het federaal comité van 22 juni bevestigd. 

Het ABVV zal dus het akkoord ondertekenen, maar we blijven ons verzetten tegen de loonnorm van 0,4% die de overheid wenst op te leggen. 

Ja… maar !!!

Eens de publicatie van het koninklijk besluit, dat deze dwingende loonnorm vastlegt, wordt afgekondigd, zal dit automatisch tot een reactie en een actie van het ABVV leiden. Het startpunt van een brede campagne met als doel een hervorming van de wet van ‘96. 

Het nipte verschil van de stemming is een weergave van een kritische analyse door alle geledingen van het ABVV. Het ABVV zal daarom evenveel rekening houden met de ja- als met de neen-stemmen.  

Zo zal het ABVV in de toekomst niet meer akkoord gaan met maatregelen die de flexibiliteit verhogen zonder de nodige collectieve omkadering. 

Het carcan van de wet van ’96 en het opleggen van een dwingende loonnorm van 0,4% hebben zwaar negatief doorgewogen op de evaluatie van het ontwerp van sociaal akkoord. De doelstelling blijft dus om deze wet te hervormen. In dit kader zal het ABVV in september ook een grootschalige nationale betoging, gedekt door een stakingsaanzegging, organiseren. In gemeenschappelijk vakbondsfront als dat mogelijk is.

De stemming die we gekend hebben, is het gevolg van een ingewikkelde en weinig heldere stemprocedure. Het federaal secretariaat zal er alles aan doen om deze procedure te verbeteren.