Herstructurering AGC Fleurus: gedaan met die blanco cheques

Deze morgen kondigde Groep AGC aan dat het van plan is om een belangrijke herstructurering door te voeren in zijn vestiging te Fleurus (de 5de sinds 2004). In een reeds gehavende glassector is het als vakbond onze taak de werknemers bij te staan en hen door deze moeilijke beproeving te helpen. Ons doel? Een vestiging in Fleurus behouden, en dit met zoveel mogelijk jobs.

Naast dit aspect laat het gemeenschappelijk vakbondsfront zich horen: “Er moet een einde komen aan de blanco cheques die Europa via zijn relanceplan aan (onder andere) autofabrikanten geeft. Wij zien het belang in van zulke steun aan bedrijven, maar dit moet niet blindelings gebeuren. Het doel van zo’n plannen zou moeten zijn om jobs te behouden, en zeker niet om bedrijven in de automobielsector toe te staan de productie van bepaalde onderdelen tegen lagere kosten te delokaliseren naar -meestal- landen die zich niet houden aan de minimale regels op sociaal en milieugebied.”

In het heetst van de coronastrijd hebben velen onze afhankelijkheid van niet-Europese landen aan de kaak gesteld. De werknemers van AGC Fleurus en deze herstructurering zijn hier jammer genoeg een voorbeeld van. Wat heeft het voor zin autofabrikanten te steunen als zij hun productie delokaliseren? Is het aanvaardbaar dat diezelfde fabrikanten hun zogenaamde ecologische voorruiten voor elektrische auto’s in China laten produceren?

Vandaag doen het ABVV, ACV en ACLVB een oproep aan onze regionale, Belgische en Europese vertegenwoordigers: hoog tijd om opnieuw te investeren in onze Europese industrieën, maar dan niet blindelings. Er moet een einde komen aan de blanco cheques, en er moeten verplichtingen qua werkgelegenheid aan gekoppeld worden. Dit beleid heeft al genoeg schade aangericht. Europa moet dringend wakker worden en zijn verantwoordelijkheid nemen, ook ten aanzien van zijn doelstellingen in de Europese green deal.