Resultaten enquête - impact coronacrisis textielverzorging

Als ABVV Textielverzorging hielden we in de maand juni een grote enquête over de impact van COVID-19 op het werk en het inkomen van de werknemers in deze sector.

 

71.2% van onze deelnemers waren vrouwen en 28.8% mannen.

We ontvingen 153 ingevulde enquêtes. 71.2% van onze deelnemers waren vrouwen en 28.8% mannen. Bovendien hadden we deelnemers uit alle bedrijfstakken van onze sector.

2

 

Impact tijdelijke werkloosheid

57,5% van de deelnemers gaven aan tijdelijk werkloos te zijn geweest tijdens de coronaperiode. 27 % was zelfs meer dan 66 dagen tijdelijk werkloos.

3

Op onze vraag of deze werkloosheidsdagen een impact hadden op het mentale welzijn, antwoordde 37% bevestigend. Daarnaast gaf ook nog eens 49% aan te kampen met financiële problemen.

Dit is het gevolg van de lage lonen in de sector. Maar liefst 63,2% van de deelnemers bevindt zich dan ook in de drie laagste looncategorieën. 

(

In dit kader zet het ABVV zijn strijd voor waardige lonen voort met de Fight For €14 campagne.

Bovendien voorzag de sector slechts in een beperkte aanvullende vergoeding tijdens de eerste lockdownperiode (13 maart 2020 tot 30 april 2020). Dit compenseerde geenszins de inkomensverliezen van onze getroffen werknemers!

 

Leidde de coronacrisis ook tot meer flexibiliteit?

We stelden de vraag of men meer uren heeft gewerkt door de coronacrisis.  

23,8% gaf aan overuren te hebben gepresteerd, en dat vooral in bedrijven actief in de gezondheidszorg, bedrijfskledij en in gemengde bedrijven.

5

Slechts 1/3 ontving hiervoor een extra compensatie. Dit in tegenstelling tot de werknemers in de zorg: zij konden rekenen op een consumptiecheque van €300 en een éénmalige premie van €985.

Nochtans werd de textielverzorging bestempeld als essentiële sector tijdens de coronacrisis!

Het is dan ook geen verrassing dat de meeste ontvangen opmerkingen in onze enquête te maken hadden met de vraag tot extra compensaties, als waardering voor de geleverde inspanningen in zware werkomstandigheden en onder hoge werkdruk.

Een terechte vraag volgens ons!