ABVV pleit voor bescherming van kwetsbare burgers tegen stijgende energieprijzen

Daar waar vorig jaar de gas- en elektriciteitsprijzen een historisch laag niveau bereikten, rijzen ze anno 2021 -mede als gevolg van het economisch herstel- de pan uit. Het ABVV vraagt de regering daarom om snel en structureel te reageren, want als er niets verandert, ziet het ernaar uit dat de rekening voor veel Belgische huishoudens hoog oploopt! 

Terwijl rechts opnieuw overweegt de automatische loonindexering aan te vallen, blijkt het systeem nuttiger dan ooit in een periode van snel stijgende prijzen. De koopkracht van de burgers op peil houden, is echter niet genoeg. Er zijn aanvullende maatregelen nodig. 

Het ABVV roept de regeringen op om enerzijds maatregelen te nemen om de burgers te beschermen, en anderzijds om het sociaal energietarief -waarvan een miljoen huishoudens genieten- te verlengen. Sinds 1 februari 2021 genieten personen met een verhoogde tegemoetkoming een voordeliger tarief voor gas en elektriciteit. “Het is in een toch al moeilijke sociaal-economische context ondenkbaar om de meest kwetsbaren in de kou te laten staan bij stijgende gas- en elektriciteitsprijzen”, aldus het ABVV. 

Meer info over het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas voor personen met een verhoogde tegemoetkoming hier.