Winter is coming… energieprijzen blijven stijgen

Nu de winter voor de deur staat, dreigen burgers in de kou te komen staan. De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen, nu al voor velen onbetaalbaar, zullen voor nog meer gezinnen problematisch worden. De federale energieregulator CREG heeft immers berekend dat een gemiddeld huishouden dat €814 voor elektriciteit betaalde in 2020, in 2021 €1014 zal betalen. Dat is maar liefst 25% meer. En voor gas: als ze in 2020 €825 betaalde, dan is dat in 2021 €1609… een stijging van 100%! Een situatie die nog problematischer wordt wanneer men bedenkt dat de lonen slechts met maximaal 0,4% mogen stijgen.

Net daarom roepen wij de regering op om snel te handelen. Wij willen vermijden dat nog meer gezinnen in armoede terecht komen. Huishoudens die het met een beperkt inkomen moeten doen, zullen de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen niet langer het hoofd kunnen bieden. Het gevolg? Armoede. Want het is een simpele berekening: winter + stijgende energie prijzen = hogere facturen.

Structurele maatregelen om de energieprijzen onder controle te houden, zijn dus nodig. Gezien de urgentie, eisen wij een btw-verlaging naar 6% voor elektriciteit en gas. De toegang tot energie is een basisbehoefte waartoe iedereen toegang moet hebben! De energieprijzen moeten snel onder controle worden gebracht, anders stevenen we op een ramp af.