Onderhandelingen in de bouwsector gestart

Zoals eerder gecommuniceerd hebben we de cao-besprekingen 2021-2022 opgestart op donderdag 30/9.

Vooraleer de vakorganisaties het gemeenschappelijk eisenbundel hebben voorgesteld, hebben de werkgeversorganisaties een ruime inleiding geschetst en ook een patronaal eisenbundel toegelicht.

Vervolgens werd een planning afgesproken voor de komende weken;

  • 7/10: Opleiding, koopkracht, tijdelijke verlenging Collectieve arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur bijvoorbeeld  loopbaanvermindering, landingsbanen en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
  • 14/10: Arbeidsvoorwaarden, functieclassificatie, combinatie arbeid/gezin.
  • 21/10: Eindeloopbaan.

Dit punt betreft de overeenkomsten inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en eindeloopbaan-tijdskrediet voor de periode tot de volgende onderhandelingen.

  • 28/10: finalisering onderhandelingen

We zullen u telkens informeren over het verdere verloop van de besprekingen.