De werknemers van de scheikunde verdienen beter

De laatste twee dagen van sectorale onderhandelingen in de scheikunde hebben nog niet geleid tot een ontwerp van sectoraal akkoord.

Waarom? De vakbonden worden momenteel geconfronteerd met onvoldoende antwoorden van de werkgevers.

  • De patronale bank eist een "kadertekst" om de vrijheid van loononderhandelingen in de ondernemingen te beperken!
  • Loonsverhogingen? Niet voor eind 2021!
  • Het bereiken van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden (gezondheid, arbeidsritme, telewerk, stress, evenwicht tussen werk en privéleven, …)? Deze onderwerpen zijn geen prioriteit voor de vertegenwoordigers van de werkgevers.
  • ...

Lees ons pamflet met meer informatie via deze link.

Als vakbonden willen wij graag tot een akkoord komen. Een definitieve onderhandelingsdatum is gepland voor vrijdag 15 oktober 2021. Uiteraard zullen wij de legitieme verwachtingen van alle werknemers in de sector blijven verdedigen.