Wij lopen jaarlijks zo'n €30,4 miljard aan belastinginkomsten mis

Constructies in belastingparadijzen tegengaan, is geen eenvoudige klus. En dat blijkt anno 2021 nogmaals. Want na onder andere de Swiss Leaks, Bahama Leaks, Panama Papers, Paradise Papers en Dubai Papers, zijn er dit jaar de Pandora Papers. In vertrouwelijke documenten die in de Pandora Papers uitlekten, duiken postbusvennootschappen op van meer dan 1.200 landgenoten. Een deel van de betrokkenen kan op papier een correcte verklaring geven voor deze postbusvennootschappen, maar er zijn ook dossiers waarbij er sprake is van fiscale fraude.

Sinds 2010 zijn bedrijven verplicht aangifte te doen als ze financiële transacties van meer dan €100.000 verrichten aan ondernemingen in “belastingparadijzen” (= landen met extreem lage belastingen, of landen die geen belastinggegevens uitwisselen). Deze transacties worden na aangifte gescreend door de belastingdienst. Bij de gescreende dossiers zullen sommige betrokkenen een correcte verklaring kunnen geven voor het gebruik van postbusvennootschappen, maar er zijn ook dossiers waarbij geld op frauduleuze manier aan het oog van de fiscus wordt onttrokken. Er is dan sprake van belastingfraude. In nog andere gevallen zal de constructie op papier legaal zijn, maar is het opgezet met de bedoeling om belasting te ontwijken of ontduiken.

België loopt jaarlijks 30,4 miljard euro aan belastinginkomsten mis
Belastingontduiking is regelrechte fraude. Het is door belastingontduiking dat de Belgische staat jaarlijks zo’n 30,4 miljard euro (!) aan belastinginkomsten misloopt. Daarnaast is er belastingontwijking. Dit is de praktijk waarbij zo weinig mogelijk belastingen worden betaald via zogenaamde fiscale optimalisatie. Hierbij huren vermogenden en grote bedrijven de beste fiscalisten in om allerlei achterpoortjes te vinden in de wetgeving om toch maar zo weinig mogelijk door te storten aan de staatskas.

Dit is onaanvaardbaar als we weten dat belastingontduiking en belastingontwijking ten koste gaan van onze sociale zekerheid en openbare diensten. De gemeenschap, de Belgische bevolking, betaalt een zeer hoge prijs voor dit wanbeleid. De prijs van permanente bezuinigingen. En met de coronapandemie hebben we gezien in welke mate de terugkerende desinvesteringen in de gezondheidszorg en essentiële diensten hun tol eisen. 

Als we willen dat de sociale zekerheid en de openbare diensten hun rol optimaal kunnen vervullen en zo een algemeen welzijn voor de bevolking tot stand brengen, is het essentieel dat burgers en bedrijven de verschuldigde belastingen betalen, zonder enige mogelijkheid tot ontduiking of ontwijking. Daarom willen burgers en verenigingen er samen voor zorgen dat grootschalige belastingontwijking -net als belastingontduiking- illegaal is. Het is belangrijk dat iedereen bijdraagt volgens zijn/haar middelen, en in het bijzonder volgens wat de wetgever hen oplegt. Hoog tijd om een einde te maken aan de systematische plundering van de collectieve hulpbronnen van de samenleving. Eerlijke fiscaliteit is een must!

Check de website hier.