Vakbonden engageren zich voor het klimaat

Terwijl de COP 26 in Glasgow over klimaatverandering net is afgelopen, en de jongeren na een pauze door Covid opnieuw hun stem verheffen voor het klimaat, zijn er ook andere organisaties die zich mee engageren. Dit is het geval voor IndustriAll Europe, dat oproept tot een ‘rechtvaardige transitie’. De vakbondsfederatie doet dit via een campagne die door alle Europese vakbonden, waaronder de Algemene Centrale - ABVV, wordt gesteund. Bij deze transitie is er immers een essentiële rol weggelegd voor de vakbonden, want het zijn de werknemers die de gevolgen van de toekomstige maatregelen zullen ondervinden. Deze maatregelen moeten daarom sociaal rechtvaardig en verantwoord zijn. 

Door het groene pact voor Europa te steunen, hebben de Europese leiders zich verbonden tot een rechtvaardige transitie. Dit engagement moet nu dringend in concrete acties en plannen worden omgezet: we hebben een sterk sociaal en industrieel beleid nodig om zo de investeringskloof te dichten en de introductie van de nodige technologieën en infrastructuur te versnellen, om het leiderschap van de Europese industrie op het gebied van strategische technologieën te behouden, en om in heel Europa kwaliteitsbanen te scheppen.

De glassector aan zet

De glassector is bijzonder begaan met de kwestie van de groene overgang. De Algemene Centrale volgt dit van nabij mee op en was de drijvende kracht achter een opinietekst van de adviescommissie voor industriële reconversie (CCMI) over de toekomst van de glassector binnen de groene transitie. Er werd een lijst opgesteld van klimaatprioriteiten waarin de glasproductie een rol kan spelen, namelijk de renovatie en isolatie van gebouwen, het openbaar vervoer en de productie van groene energie, zoals zonnepanelen en windturbines. 

Maar er zijn ook investeringen nodig binnen de sector, die vervuilend blijft ondanks de vele geleverde inspanningen. Er moet actie worden ondernomen om de productie koolstofvrij te maken via de elektrificatie van kleine ovens, de ontwikkeling van waterstofovens en onderzoek en ontwikkeling binnen de sector zelf. Opdat de Europese glasindustrie aan deze transitie kan bijdragen, heeft de sector bescherming nodig. Daarom moet Europa optreden, om de sector te beschermen tegen oneerlijke concurrentie van producenten van buiten de EU, maar ook tegen sociale dumping georganiseerd door een aantal Europese bedrijven die zich aan de grenzen van de EU vestigen.

De industriële sectoren komen in actie

De industrie, een bijzonder vervuilende sector, moet handelen en evolueren. Op alle niveaus moeten actieplannen worden opgesteld om de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook om afval te reduceren ten voordele van een circulaire aanpak. De werknemers moeten actief bij dit proces betrokken worden. Het kan niet dat zij de prijs betalen voor de toekomstige beslissingen. De Algemene Centrale - ABVV zet zich hier ten volle voor in en strijdt meer dan ooit voor een rechtvaardige transitie. 

Conseil syndical verre
ABVV Glas steunt daarom actief de campagne voor een Rechtvaardige Transitie voor een klimaatvriendelijke en respectvolle transitie, en dit samen met de werknemers uit de sector.