Sectoraal akkoord 21-22 - Arbeiders

Sectoronderhandelingen succesvol afgerond!

Arbeiders

Verbetering van de koopkracht

Via de invulling van de 0,4 %, een coronapremie van € 300 en een ecocheque van € 100.

Opwaardering van de bedrijfsanciënniteit

Via een extra dag anciënniteitsverlof en de automatische overschakeling van looncategorie V naar IV na 5 jaar

Eindeloopbaan

Via de maximale invulling van alle mogelijke systemen SWT en landingsbanen

Download pamflet.