Sectorakkoord 2021-2022 houtsector

Werk je in de houtsector (PC 125)? Dit is wat er voor jou verandert - Sectorakkoord 2021-2022 

Dankzij het syndicaal werk hebben we de volgende verbeteringen voor de arbeiders in de houtsector bereikt (PC 125):


KOOPKRACHT
- Verhoging van je loon met 0,4% met een minimum van 6 cent per uur vanaf december 2021.
- Verhoging met 0,4% van de vaste premies betaald door de werkgevers.
- Coronapremie van € 125 geproratiseerd (hoger bedrag mogelijk binnen je bedrijf).

FAMILIAAL VERLOF
Betaling van 1 dag familiaal verlof door de werkgever bij hospitalisatie van een kind of partner die onder hetzelfde dak woont als de werknemer (NIEUW voor de werknemers van de zagerijen).

SOCIALE VOORDELEN - BESTAANSZEKERHEID
- Verhoging bedrag bestaanszekerheidsvergoeding: € 7/dag (in plaats van € 6,19/dag).
- Anciënniteitspremie: € 400 na 25 jaar loopbaan en € 800 na 35 jaar (NIEUW!).
- Dagvergoeding in geval van economische werkloosheid vanaf de 11de dag (in plaats van 13de).

EINDELOOPBAAN
Maximale toegang tot SWT (brugpensioen) en tijdskrediet.

MOBILITEIT
Verhoging van je verplaatsingskosten.

Download affiche hier. Lees protocolakkoord hier.