Vervanging feestdagen 2022, tijd om dit te bespreken

Zoals ieder jaar in deze periode, zit de ondernemingsraad (OR) rond de tafel om de vervanging van feestdagen die vallen op een inactiviteitsdag (op een zaterdag of zondag) binnen het bedrijf te bespreken. In 2022 zullen in de meeste bedrijven de zaterdag 1 januari (Nieuwjaarsdag), zondag 1 mei (Dag van de Arbeid) en zondag 25 december (Kerstmis) worden vervangen. Wat zijn de regels die moeten nageleefd worden om deze feestdag te vervangen? 

Over een kalenderjaar worden 10 feestdagen voorzien. Op een feestdag is het verboden om een werknemer aan het werk te zetten. 

De beslissing om een feestdag die op een gewone inactiviteitsdag valt te verplaatsen, wordt in de ondernemingsraad (OR) genomen. Hij moet door een gewone activiteitsdag vervangen worden. Die dag neemt dan de hoedanigheid van feestdag over in het bedrijf. 

Ziehier de verschillende mogelijkheden om een vervangingsdag vast te leggen: 

 • het paritair comité (PC) beslist erover (wat uitzonderlijk is); 
 • indien het PC niets voorziet, legt de OR de vervangingsdagen vast; 
 • is er geen OR, of neemt die geen beslissing, dan kunnen de vervangingsdagen in samenspraak met de vakbondsafvaardiging vastgelegd worden; 
 • gebeurt dit niet, of is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan een beslissing genomen worden via een collectief akkoord van de werknemers; 
 • is er op dat niveau geen beslissing, dan wordt de vervangingsdag vastgelegd via een individueel akkoord met de werknemer(s). 
 • Indien er geen vervangingsdag is vastgelegd, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende gewone activiteitsdag. 

In de drie gevallen voor het jaar 2022, zou het volgende gelden: 

 • Nieuwjaarsdag (1 januari) wordt opgenomen op maandag 3 januari.  
 • Dag van de Arbeid (1 mei) wordt opgenomen op maandag 2 mei.  
 • Kerstmis (25 december) wordt opgenomen op maandag 26 december.  
   

Voor de afgevaardigden

De werkgever is verplicht om een bericht uit te hangen met datum en handtekening vóór 15 december van ieder jaar. Het is dus belangrijk om dit op tijd te bespreken in de OR. 

Een kopij van dit bericht moet worden bijgevoegd in het arbeidsreglement. 

Kijk na in je sector of bedrijf of er al dan niet bovenwettelijke of conventionele feestdagen werden vastgelegd (bv. Vlaamse of Franstalige gemeenschapsfeesten, Sint-Eligius,...) 

In sommige sectoren kan het gebeuren dat een feestdag wordt vervangen door een eigen feestdag. 

De feestdagen in 2022 

 • Nieuwjaar: zaterdag 1 januari 2022 
 • Paasmaandag: maandag 18 april 2022 
 • Dag van de Arbeid: zondag 1 mei 2022 
 • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022 
 • Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022 
 • Nationale feestdag: donderdag 21 juli 2022 
 • O.L.V. Hemelvaart: maandag 15 augustus 2022 
 • Allerheiligen: dinsdag 1 november 2022 
 • Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022 
 • Kerstmis: zondag 25 december 2022