Ontspanning aan de vooravond van een vurig 2022!

Het jaar 2021 loopt ten einde. Het is weer maar eens een ingewikkeld jaar geweest, opnieuw ontsierd door de coronacrisis. Onze gedachten gaan uit naar al diegenen die onder deze situatie hebben geleden, die geliefden hebben verloren aan dit verdomde virus.

Vanuit vakbondsoogpunt is het ook geen gemakkelijk jaar geweest. De onderdrukking van vakbondsacties ging in ons land door. Na de veroordeling van Bruno Verlaeckt (voorzitter van ABVV Regio Antwerpen) in 2019, werden 17 ABVV-vakbondsleden veroordeeld voor "de kwaadwillige belemmering van het verkeer" tijdens een staking. Onder hen, niemand minder dan Thierry Bodson, voorzitter van het ABVV. Het doel van deze veroordelingen is om iedereen te ontmoedigen om op straat het sociaal verzet te organiseren. Het stakingsrecht, dat 100 jaar geleden werd verworven, is meer dan ooit in gevaar. 

"syndicalisten zijn geen criminelen" is de boodschap die wij tijdens de in 2021 gevoerde acties hebben uitgedragen. En uit deze acties putten we heel wat hoop. Veel mensen hebben ondanks de vele moeilijkheden onze oproepen beantwoord. Ja, mobilisatie is nog steeds mogelijk. Nee, we laten ons niet het zwijgen opleggen! Omdat het ABVV meer dan ooit zijn bestaansredenen heeft in deze woelige tijden. Meer dan ooit zijn staan wij paraat om de rechten van werknemers te verdedigen, om de waarden van solidariteit te verdedigen.

Het ABVV strijdt elke dag voor een meer egalitaire samenleving. Met Fight For €14 strijden wij voor een waardig minimumloon, wij komen in actie tegen belastingontduiking die de goede werking van onze openbare diensten belemmert, wij zetten ons in alle bedrijven van het land in om de lonen van de werknemers te verbeteren en hen goede arbeidsvoorwaarden te bieden, en – niet te vergeten – we blijven strijden tegen extreemrechtse misvattingen die de kop opsteken...

In 2022 kunt u erop rekenen dat de Algemene Centrale - ABVV op de ingeslagen weg verdergaat. We zullen nooit opgeven, en we zullen onze strijd met geheven vuist voortzetten. 

Het jaareinde is de tijd om nieuwe energie op te doen samen met familie en vrienden, alvorens de mouwen weer op te stropen, want in 2022 gaan we vele uitdagingen tegemoet. 

Fijne feestdagen kameraden.