Ontwerpakkoord in de petroleum goedgekeurd!

Op 20 december 2021 werd het ontwerpakkoord in de petroleumsector goedgekeurd. Onderstaand vinden jullie de belangrijkste punten uit het akkoord:

Koopkracht

1. Loonstijging vanaf 1 januari 2022:

  • Zowel de sectorale minimumlonen als de reële lonen stijgen met 0,4% met een minimum van € 16,20 per maand voor de gebaremiseerde bedienden en € 0,10 per uur voor de arbeiders.
  • De raffinaderijpremie wordt ook verhoogd met 0,4%.

2. Eénmalige premie van € 500/netto (ten laatste op 30 juni 2022):

  • Voorwaarden: pro rata arbeidsduur, in dienst zijn op 1 december 2021, minstens 1 dag prestatie in 2021.

3. Petroleumpensioen

  • Nieuw rentebedrag: € 2595
  • Nieuw bedrag vaste bijdrage: € 300

Eindeloopbaan - Tijdskrediet - Ouderschapsverlof

1. Maximale verlenging van alle stelsels tijdskrediet en SWT.

  • Automatische verlenging tot 31.12.2023 van zodra wettelijk mogelijk.

2. Drempel tijdskrediet van 7 naar 8%.

3. Recht van de voltijdse werknemer op ouderschapsverlof 1/10de .

Gezondheid van de werknemers - Voortgezet medisch toezicht

Wanneer je reeds onderworpen bent aan een verplicht medisch toezicht tijdens de loopbaan wordt dit toezicht verder gezet gedurende vijf jaar na het uitoefenen van de functie (bij pensionering, SWT, overstap naar een andere functie).

Opleiding

Er werd door de vakbonden een individueel recht per werknemer verkregen op 1 dag vorming per jaar (gemiddelde over 5 jaar). Dit heeft als gevolg dat iedere werknemer in de sector recht krijgt tot opleiding en niet enkel een beperkte groep.

Tip: wens je meer info over (één van) deze punten? Aarzel niet om contact op te nemen met jouw regionaal kantoor van ABVV Petroleum.