Btw op energie tegen 6 %?

Geen wonderoplossing, maar het zou helpen!  

Het ABVV dringt al maanden aan op een verlaging van de btw op energie tot 6 %. Tot nu toe is de regering nog niet ingegaan op onze rechtmatige eis, maar het punt staat op de agenda. Intussen is de nood voor veel gezinnen, die geconfronteerd worden met koud weer en stijgende gas- en elektriciteitsprijzen, echt hoog.  

De btw is nog steeds de meest onrechtvaardige belasting, omdat zij alle burgers in gelijke mate treft, of het nu gaat om ontvangers van sociale uitkeringen, werknemers, ondernemers of gepensioneerden. Andere maatregelen kunnen worden overwogen, zoals het gratis maken van een bepaald aantal kWh of het belasten van overmatig verbruik. 

MAAR!   

Hoewel de grotere consument meer zal kunnen profiteren omdat de btw iedereen op dezelfde manier treft, blijft een verlaging van de btw een goede zaak omdat:  

  • het een noodoplossing is, automatisch en direct. Geen zware en ingewikkelde administratieve procedures;  
  • steeds meer gezinnen met een middeninkomen ook nu getroffen worden door de stijgende energieprijzen; 
  • verhoudingsgewijs de btw belangrijker is voor de laagste inkomens dan voor de hoogste inkomens. Het voordeel zal daarom groter zijn voor de lage inkomens.   

Bovendien vraagt het ABVV aan de regering om snel de volgende maatregelen te nemen: 

  • de definitieve verlaging van de btw op energie van 21 % naar 6 %; 
  • de verlenging van het uitgebreide sociale tarief;  
  • betere automatische toepassing van het sociaal tarief; 
  • een nieuwe grondslag voor de toewijzing van het sociale tarief;   
  • een verbod op stroom- en gasonderbrekingen tijdens de winter.  

Om deze maatregelen te financieren zou de regering de overwinsten van sommige energieproducenten - met name de operator van kerncentrales - kunnen gebruiken of de accijnzen voor grootverbruikers kunnen verhogen.  

Brandstofarmoede neemt toe. We moeten snel handelen!