Forfaitaire tegemoetkoming

De coronacrisis kende ondertussen reeds verschillende golven en ondanks de hoge vaccinatiegraad is het rijk van de vrijheid nog steeds niet (opnieuw) bereikt.

De impact van corona op ons allen valt niet te onderschatten. Naast de gezondheidsimpact, de impact op ons dagelijks doen en laten, is er ook zeker de impact op ons werken.

Hoewel iedereen betrokken is, is de mate waarin men getroffen wordt niet voor iedereen gelijk.

In onze sector leidde corona, mede omwille van de sterke terugval van luchthavenactiviteiten en het stopzetten gedurende lange tijd van evenementen allerhande, tot een toename van de tijdelijke werkloosheid. Hoewel zich dit in de ene activiteit al meer voordeed dan in de andere, kenden heel wat werknemers in de afgelopen periode een toename in het aantal dagen dat ze werkloos werden gesteld. Dit veroorzaakte voor betrokkenen in eerste instantie een onmiddellijk inkomensverlies (tijdelijke werkloosheidsuitkering t.o.v. normale loon), maar vervolgens ook een uitgesteld inkomensverlies, via een lagere buitengewone vakantietoelage. Heel wat onder jullie zullen ondertussen gemerkt hebben dat hun buitengewone vakantietoelage dit keer inderdaad lager uitviel dan voordien.

Als vakbond blijven we het principe verdedigen dat de werknemers niet het slachtoffer mogen worden van deze crisis. We kiezen er daarbij in de sector voor om diegene die het sterkst getroffen zijn ook het meeste te compenseren. Momenteel wordt er in de sector bewaking overlegd om te komen tot een bijkomende forfaitaire tegemoetkoming die zal verschillen naar mate waarin men afgelopen tijd tijdelijk werkloos omwille van corona is geweest. Dit zal leiden tot de uitbetaling van een beperkt bedrag aan rechthebbenden.

Betaling van dit bijkomend, forfaitair bedrag zal vermoedelijk gebeuren via het verschaffen van een bijkomende titel ‘buitengewone vakantietoelage’ in de loop van de maand april.

We houden jullie hiervan zeker op de hoogte. Voor meer info kan je terecht bij je delegee, secretaris of op onze sociale media.