De Bouw werft aan en maakt zich op om morgen te bouwen

“Wij bouwen aan morgen”, is de naam van de nieuwe campagne die door verschillende spelers in de bouwsector wordt uitgevoerd. Een naam met veel betekenis omdat de toekomst en de bouwsector nauw met elkaar verbonden zijn. De sector staat voor vele uitdagingen, maar om die te trotseren, moet de bouw investeren in middelen en meer werknemers aanwerven: in de komende 5 jaar moeten 100.000 werknemers worden aangeworven. 

De bouwsector zoekt duizenden arbeiders, niet morgen maar vandaag. Mannen, vrouwen, starters of ervaren werkers, alle profielen zijn welkom. Gezien de vele uitdagingen zijn naar schatting ongeveer 20.000 werknemers dringend nodig en zullen de komende 5 jaar duizenden werknemers moeten worden aangeworven.

Een reputatie om te verbeteren

Het moet echter worden gezegd dat de bouw bij het grote publiek geen goede reputatie heeft. Volgens een recente enquête, zegt slechts 1 op 10 Belgen te willen werken in de sector. Deze tendens wordt ook bij studenten bevestigd, zij zouden nochtans hun talenten in de sector ten volle kunnen ontplooien. De campagne « Wij bouwen morgen », die door verschillende spelers in de bouwsector wordt uitgevoerd, waaronder ook ABVV Bouw, heeft als doel het imago van de bouwsector te verbeteren en aantrekkelijker te maken.

"De bouw is, meer dan ooit, één van de belangrijkste economische motoren van ons land. Met deze campagne willen we meer enthousiasme voor de bouw creëren. We willen het imago van de sector verbeteren omdat het, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, een moderne en innoverende sector is die grote nadruk legt op veiligheid en opleiding", verklaart Gianni De Vlaminck, federaal secretaris van ABVV Bouw.

Een vernieuwende sector

De bouwsector is inderdaad meer dan ooit op de toekomst gericht. Velen denken dat de sector vooral een ambacht van metselaars is. Maar dat betreft slechts 12 % van de beroepen. Er zijn nog tientallen andere ambachten! In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de sector sterk geëvolueerd de laatste jaren met behulp van digitalisering en technologische innovaties. De werklast en de veiligheid van de werknemers worden verbeterd. Tot deze innovaties behoort ook het exoskelet, waarvan de prijs steeds betaalbaarder wordt. Het helpt de gewrichten van de werknemers te ontlasten. Andere innovaties zijn 3D-printers, drones en andere robots die het mogelijk maken om bouwplaatsen in kaart te brengen.

Het herstelplan van de klimaatproblematiek en de wederopbouw na overstromingen toont aan dat de bouw een belangrijke rol heeft in onze toekomst. Om dat te kunnen doen, zijn er nieuwe werknemers nodig. Daarom moet meer informatie over de voordelen in de sector verspreid worden, maar ook meer informatie over diversiteit van de banen binnen de bouw.

Parallel met deze campagne zetten wij onze strijd voor de verbetering van de arbeids- en veiligheidsomstandigheden in de sector voort. Het aantrekkelijker maken van de sector betekent ook verbetering van deze aspecten. Je kan rekenen op ABVV Bouw om daarvoor te zorgen.

Op de website van de campagne kan je alle informatie vinden die je nodig hebt om in de bouw aan de slag te gaan.

Meer info op www.debouwkijktverder.be