Werknemers uit het hele land gemobiliseerd voor betere lonen

Vandaag, 22 april, mobiliseren wij in alle hoeken van het land om de koopkracht te verdedigen en om de burgers bewust te maken. Op dit ogenblik zijn de lonen ontoereikend om de prijsstijgingen op te vangen!  Energie- en brandstofrekeningen zijn onbetaalbaar geworden. De regering moet krachtige en duurzame maatregelen nemen om de werknemers wat ademruimte te geven. 

En terwijl de situatie voor de werknemers verstikkend is, aarzelen sommigen niet om (opnieuw) de automatische indexering van de lonen ter discussie te stellen. Deze dag is ook een gelegenheid om hen eraan te herinneren: Handen af van onze index!

Video: onze eisen