Dossier: Prettige vakantie 2022

Het vakantieseizoen komt er aan. Ben je in 2021 nog tijdelijk werkloos geweest door corona, nadat je dat in 2020 ook al was ?

Goed nieuws: Tijdelijke werkloosheid overmacht corona telt mee in de berekening vakantiedagen en vakantiegeld. Ook als je tijdelijk werkloos bent geweest na de overstromingen van 14 en 15 juli kan deze periode gelijkgesteld worden.

Kom alles te weten over je rechten inzake vakantie in dit dossier.
Heb je toch nog vragen? Contacteer je lokale afdeling.

Bediende? 

Recht op twee verlofdagen per gepresteerde maand in 2021.
Deeltijdse werknemers: aantal dagen pro rata berekend.

Welk bedrag?
  • Het enkelvoudige vakantiegeld: je gewone loon wanneer je verlof neemt.
  • Het dubbele vakantiegeld: een supplement bovenop je gewone loon (meestal betaald in mei of juni). Het bedraagt 92% van het maandelijkse brutoloon.

Arbeider?

Recht op vier weken betaald verlof in 2022 voor zij die het hele jaar 2021 gewerkt hebben.  
Voltijdse werknemers:
- in een vijfdagenweek = 20 dagen betaalde vakantie.
- in een zesdagenweek = 24 dagen betaalde vakantie.
Deeltijdse werknemers: aantal dagen pro rata berekend (bv.: 3 dagen/week gewerkt = 12 dagen betaalde vakantie).

Welk bedrag?
  • Het enkelvoudige vakantiegeld: je gewone loon voor je vakantiedagen.
  • Het dubbele vakantiegeld: een supplement bovenop je gewone brutoloon.

Het enkel en dubbel vakantiegeld wordt samen uitbetaald.

Je vakantiegeld (enkel en dubbel) wordt berekend op basis van je totale brutoloon van 2021. Dat bedrag vermenigvuldig je eerst met 1,08. Daarna neem je 15,38% ervan. De RSZ en belastingen gaan daar nog vanaf.


Betaling uitsluitend via overschrijving

Het vakantiegeld wordt tussen 2 mei en 30 juni door de vakantiekas -waarbij je werkgever aangesloten is- betaald. Je kan je dossier en het bedrag dat je zal ontvangen op www.rjv.fgov.be raadplegen.

Het vakantiegeld wordt via overschrijving betaald. Contacteer 026 27 97 60 -keuze 2- bij wijzigingen. 

 

 

Kom alles te weten over je rechten inzake vakantie in ons dossier.