Hout en stoffering sectorale gids

Zoals in heel wat sectoren, onderhandelen we binnen jullie sector elke twee jaar voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden.

We bereikten een akkoord met een aantal belangrijke verbeteringen, hierna volgen de belangrijkste.

Wat betreft de koopkracht, een verhoging van alle brutolonen met 0,4%  en een extra ecocheque van € 100.

Bedrijfsanciënniteit wordt beloond, een 2e dag anciënniteitsverlof en de automatische overschakeling van looncategorie V naar IV na 5 jaar anciënniteit.

Daarnaast werden alle aanvullende vergoedingen uitbetaald door het Fonds van bestaanszekerheid verhoogd (oa aanvullende werkloosheidsvergoedingen, vergoeding langdurige ziekte, blijfpremie, …).

Wat betreft eindeloopbaan werden alle mogelijke systemen SWT en landingsbanen ingevuld.

In deze gids vinden jullie alle overeenkomsten voor de sector terug.  Wij hopen dan ook dat deze brochure een bruikbaar instrument wordt in je syndicaal werk van elke dag.

Je vindt de sectorale gids hier