Nieuwe voorronde voor de grote nationale demonstratie op 20 juni

In Hasselt, Leuven, Kortrijk, Charleroi,... hebben de werknemers opnieuw een beroep gedaan op de regering voor een loonsverhoging om het hoofd te bieden aan de stijgende prijzen! Een nieuwe voorronde voor de grote nationale demonstratie op 20 juni.

Betere lonen, lagere energieprijzen, een eerlijke verplaatsingsvergoeding, meer koopkracht, vrijheid van collectieve actie... de eisen van onze militanten zijn duidelijk op deze actiedag. De werknemers hebben genoeg van de stijgende prijzen en willen dat daar dringend iets aan wordt gedaan!

De werkgevers en de regering blijven doof voor onze eisen en aarzelen niet om onze vakbondsvrijheden aan te vallen. Ze zullen ons het zwijgen niet kunnen opleggen!

We kijken er nu al naar uit jou op 20 juni te zien voor de grote nationale demonstratie. Samen staan we sterker!