Domestic services (Servihome), en de huishoudhulpen dan?

Persbericht
13 mei 2022

ACV-ABVV

Domestic services (Servihome), en de huishoudhulpen dan?

De directie van Servihome (1600 werknemers) heeft beslist om een nieuw abonnement in te voeren dat een extra kost voor de klanten met zich meebrengt. Wij waren al vanaf het begin gekant tegen dit systeem. We vreesden namelijk dat het abonnement klanten zal afschrikken en dat de huishoudhulpen hier de gevolgen van zullen dragen. Jammer genoeg heeft de directie niet willen luisteren. We hebben verschillende opmerkingen over de invoering van het abonnement:

  • De directie heeft zich in de overlegvergadering van 1 december 2021 tegenover de klanten voorgenomen een derde van het ontvangen bedrag uit het abonnement door te storten naar de huishoudhulpen. Echter, toen we dit punt opnieuw aansneden met de directie, weigeren zij om concreet te praten over de toekenning van dit bedrag. Ze weigeren zelfs om een concrete datum te geven waarop dit punt kan worden besproken. Tijdens onze laatste ontmoeting heeft de directie zelfs verklaard dat het bedrag waarschijnlijk niet zal worden toegekend voor december 2022, niet retroactief en dat ze de invoeringskosten van dit abonnement zullen aftrekken van het bedrag dat ze toekennen aan de huishoudhulpen. Dit is volledig in strijd met wat onze directie had verklaard in het sociaal overleg en tegenover de klanten. Eerst stellen dat een deel van het bedrag van het abonnement naar de huishoudhulpen zou gaan en vervolgens weigeren om erover te spreken voor 1 jaar en tegelijk dit geld blijven binnenhalen, dat is leugenachtige reclame en het niet naleven van hun engagement ten aanzien van de werknemers. 

 

  • De directie had zich op het sociaal overleg van 1 december 2021 ertoe verbonden om de huishoudhulpen die klanten verliezen door het abonnement een nieuwe klant, een vervanging of een vorming te geven. Zo niet zou het door de onderneming worden betaald. Tijdens de laatste ontmoeting met de directie zijn ze teruggekomen op hun engagement en voegden ze eraan toe dat ze dit enkel zouden betalen voor de halve dagen. Dat is niet wat ze op 1 december hadden verkondigd. We eisen dat de directie hun engagement nakomt en dat de huishoudhulpen geen loon verliezen doordat de directie beslist heeft om een abonnementsysteem in te voeren.
  • Dezelfde directie verklaart in een radio-uitzending ("On n’est pas des pigeons") dat de onderneming in het rood staat en dat de sector het moeilijk heeft. De directie verklaart eveneens dat ze in overleg is met de vakbondsafgevaardigden. We stellen vast dat de realiteit helemaal anders is. We hebben vernomen dat de directie besloten heeft om een teambuilding van 4 dagen in Turkije te organiseren in een luxehotel met de 200 bedienden. We vinden het een goed initiatief dat ook erg wordt geapprecieerd door de bedienden. We kunnen echter niet aanvaarden dat de huishoudhulpen niet het equivalent van deze reis ontvangen. Dat is discriminatie jegens je werknemers. De winsten van de onderneming komen van de bedienden en van de huishoudhulpen. Zij hebben dus ook recht op een eerlijk deel van de gecreëerde winsten. Net als de bedienden. We vragen dus dat de huishoudhulpen het “equivalent” krijgen van wat de bedienden hebben gekregen.

De onderneming heeft tijdens de coronacrisis winsten geboekt en doet dit nog steeds. Dat is op zich goed nieuws. Maar het is tijd dat de huishoudhulpen gerespecteerd worden en dat ze een deel van de rijkdom ontvangen die zij hebben gecreëerd. Gezien de problemen die we momenteel ondervinden met de directie, hebben we een ontmoeting gevraagd met de Raad van Bestuur om dit te bespreken. Als we niet gehoord worden, zullen we andere maatregelen nemen om gerespecteerd te worden. Het is hoog tijd dat de directie van Servihome haar huishoudhulpen respecteert.