Eens het doek gevallen over het WK, welke toekomst wacht de arbeidsmigranten in Qatar?

Aan de zijlijn van de wedstrijd België-Nederland van vorige vrijdag organiseerde de Belgische Voetbalbond (RBFA) en de Nederlandse Voetbalbond (KNVB) een conferentie over de mensenrechten bij grote voetbalcompetities, in het bijzonder tijdens het WK in Qatar. Als één van de uitgenodigde organisaties herinnerde het ABVV Bouw aan de strijd die zij voeren om de rechten van arbeidsmigranten actief op bouwwerven in Qatar te verbeteren, maar ook aan hun bezorgdheid over de toekomst.

In november gaat de World Cup van start in Qatar. Sinds 2010, toen de FIFA op onduidelijke en verrassende wijze besloot de organisatie van één van grootste sportevenementen ter wereld aan deze kleine emiraat in het Midden-Oosten toe te wijzen, komt de kwestie van de mensenrechten vaak aan bod. Qatar had geen reden om het WK te organiseren, en erger nog, het staat er bekend voor dat het nalatig omspringt met de rechten van werknemers. Dit heeft de beleidsmakers van de FIFA, die geld verkozen boven sportieve en menselijke waarden, niet afgeschrikt.

Rechten van arbeidsmigranten blijven onzeker

De rechten van arbeidsmigranten, die ongeveer 95% van de beroepsbevolking van het land vertegenwoordigen, werden ernstig ingeperkt. Dankzij de druk van vakbonden en organisaties als Amnesty International is er de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Maar de toepassing van de hervormingen van het arbeidsrecht (kafala, minimumloon, verbod op aanwervingskosten…) en de oprichting van een aanzet tot werknemersvertegenwoordiging verlopen echter langzaam en onvolledig. De schamele rechten die migrerende bouwvakkers hebben verworven, hebben niettemin vooruitgang mogelijk gemaakt in andere sectoren van het land.

Vandaag, maken honderdduizenden arbeidsmigranten zich zorgen over hun toekomst. Zij vrezen dat zij zullen worden vergeten en aan hun lot zullen worden overgelaten zodra de aandacht na de wereldbeker verslapt.  

"Dit is een van de redenen waarom het initiatief is genomen om een overleg- en informatieplatform op te zetten over de World Cup in Qatar. Het doel is alle issues over de levens- en werkomstandigheden van alle WK-arbeiders op de agenda te zetten, te werken aan een duurzame verandering in de regio in de ruime zin van het woord en precieze informatie te verzamelen en beschikbaar te stellen over de verschillende actualiteitsthema's zoals arbeidsomstandigheden en mensenrechten", verklaart Gianni De Vlaminck, federaal secretaris van het ABVV bouw.

Dit evenement kan als katalysator werken voor duurzame veranderingen in Qatar en de Golfregio op het gebied van mensenrechten en levens- en werkomstandigheden voor iedereen.

conférence brahim Hilami

 

Sociale clausules opnemen in de toekenning van het WK

De FIFA moet haar invloed gebruiken om de oprichting van een wettelijk erkend en beschermd centrum voor arbeidsmigranten te garanderen. Deze mensen moeten bewust zijn van hun rechten om ten volle voordeel te kunnen halen uit de arbeidshervormingen in Qatar. Het centrum zou deel uitmaken van het erfgoed van de 2022 World Cup.

Er is nog veel werk aan de winkel, want sommige van de belangrijkste IAO-verdragen zijn nog steeds niet bekrachtigd in Mexico en de Verenigde Staten, die het WK organiseren in 2026. Daarom vragen we dus aan de FIFA, die als drijvende kracht voor verandering kan werken, om sociale clausules op te nemen in de toewijzing van de wereldbeker.

Voor ons is het noodzakelijk dit werk voort te zetten en bovenal te behouden wat in de afgelopen jaren werd bereikt na de World Cup. Wat geen uitgemaakte zaak is… want deze rechten kunnen even snel ingetrokken worden als ze werden toegekend. We eisen dat deze rechten voor de lange termijn worden ingeschreven en we zullen hiervoor verder strijden.