Overwinning schoonmaakpersoneel ziekenhuizen

Ter herinnering: de regering bleef op het hoogtepunt van de coronacrisis hameren op het feit dat schoonmaakpersoneel in ziekenhuizen van essentieel belang was. Toen het ziekenhuispersoneel echter -terecht- bedankt werd met een aanmoedigingspremie van € 985, hadden de schoonmakers in onderaanneming daar helaas geen recht op. Een frappant onrecht waar het ABVV en het ACV met succes tegen gestreden hebben: deze werknemers zullen eindelijk kunnen genieten van de premie. 

Een strijd die meer dan een jaar duurde, maar zeker zijn vruchten afwierp: wij hebben de brutopremie van € 985 verkregen. Het Kernkabinet keurde het KB, dat de toekenning van deze solidariteitspremie regelt, goed. Het KB moet nu enkel nog via de Raad van State passeren, maar dit zou in principe geen probleem mogen zijn. 

Deze schoonmakers stonden sinds het begin van de coronacrisis paraat, en krijgen nu de erkenning en het respect die ze al heel de tijd verdienen. Ze worden eindelijk op dezelfde manier als het andere ziekenhuispersoneel behandeld. 

Het is dankzij de actie van 25 mei 2021 dat we dit dossier naar alle waarschijnlijkheid tot een goed einde konden brengen. Nadien bleven we bij het kabinet Vandenbroucke aandringen op het alsnog toekennen van een equivalente premie voor schoonmakers in onderaanneming. We werden in dit dossier eveneens gesteund door Gitta Vanpeborgh (Vooruit) en wijlen Marc Goblet (PS), wat maakt dat dit dossier ook een voorbeeld is van een goed functionerend politiek netwerk en van het feit dat actie en overleg duidelijk lonen. 

Bedankt aan al wie aan deze overwinning heeft bijgedragen! 

Samen sterk!