Mensenhandel en illegale arbeid in de scheikunde

Eind juli kwam in de Antwerpse haven een schrijnend geval van sociale uitbuiting en mensenhandel aan het licht op een werf van het bedrijf Borealis. Na de vaststellingen bij Borealis, werden de slachtoffers door al dan niet malafide tussenpersonen gewoon omgeleid naar een andere werf, dit keer bij BASF, waar eveneens frauduleuze praktijken werden vastgesteld.

Al jaren trekken de vakbonden tevergeefs aan de alarmbel met betrekking tot het fenomeen van sociale dumping. Voor ABVV Scheikunde zijn deze mensonwaardige omstandigheden niet voor herhaling vatbaar en moeten er dringende maatregelen genomen worden. Meer controle en strengere straffen zijn een must maar ook een aanpassing van de wetgeving is urgent. Met een aanpassing van de wetgeving bedoelen we onder meer dat de opdrachtgever en hoofdaannemer als eindverantwoordelijke aansprakelijk moeten gesteld worden waarbij ook de keten van onderaannemers drastisch ingeperkt wordt.

Ten slotte moet de zoektocht van bedrijven naar de laagste prijzen, wat een race to the bottom in de hand werkt en sociale dumping als gevolg heeft, gestopt worden.

Gisteren hadden wij een eerste ontmoeting met de werkgeversfederatie van de scheikunde om deze dossiers te bespreken en onze krachten te bundelen om alle vormen van mensenhandel en illegale arbeid in onze sector tegen te gaan. De besprekingen zullen in september worden hervat. En onze syndicale beweging zal zich inzetten om de belangen van alle werknemers te verdedigen, hier en elders.

Lees hier de verklaring van de vakbonden aan de werkgevers.