Het sociaal tarief, kom ik in aanmerking?

Wat als je recht hebt op het sociale tarief voor gas en elektriciteit? Sommige mensen die voor deze bijstand in aanmerking komen, maken er geen gebruik van of zijn niet op de hoogte van hun rechten. Normaal gezien gebeurt dit automatisch, maar het is de moeite waard dit te controleren, vooral als je een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg ontvangt.

De stijgende energieprijzen eisen een zware tol van het inkomen van steeds meer mensen. Maand na maand hebben steeds meer gezinnen en alleenstaanden moeite om hun rekeningen te betalen. In deze moeilijke tijden herinneren we ons best dat sommige mensen kunnen genieten van een sterk verlaagd tarief voor elektriciteit en gas. Dit staat bekend als het "sociale tarief". 

Wie kan er gebruik van maken?

Het sociale tarief voor elektriciteit en aardgas wordt normaliter automatisch door de energieleverancier toegekend op basis van de interventies of uitkeringen die de betrokkene ontvangt. Zo niet, dan moeten zij dit zelf aanvragen door middel van een attest dat afhangt van de categorie van uitkering of interventie die zij ontvangen. Deze categorieën staan vermeld op de website van FOD Economie.

Ook in geval van verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg

De meest voorkomende omissies komen voor bij mensen die een verhoogde zorguitkering ontvangen. Zij hebben namelijk net daarom tijdelijk recht op het sociale tarief. Om hiervan te kunnen genieten, moeten zij zich echter wenden tot hun ziekenfonds, dat hen, na een inkomensonderzoek, een attest geeft waaruit blijkt dat zij recht hebben op het sociale tarief. Het attest moet dan worden teruggestuurd naar de energieleverancier. Denk je dat je in aanmerking komt? Aarzel niet om contact op te nemen met je ziekenfonds.

Meer informatie over het sociaal tarief vind je op de website van de FOD Economie.