BWI-congres in Madrid: de AC in de aanval voor de strijd naar gelijkheid! Vamos!

Tussen 4 en 7 oktober 2022 verzamelden vakbondsleden van over de hele wereld in Madrid voor het 5e congres van BWI (Building and Wood Workers International). Een delegatie van ABVV Bouw was aanwezig. Het was de ideale gelegenheid om gezamenlijk werk van de afgelopen vijf jaar onder de aandacht te brengen. Tijdens de staking hadden we het ook over de verovering van de rechten van migrerende werknemers in Qatar. Het is echter een werk van lange adem dat gevoerd wordt door verschillende organisaties die aangesloten zijn bij BWI, waaronder ook onze centrale.

Rechten van arbeidsmigranten in Qatar

We hielden de druk op de Qatarese autoriteiten hoog dankzij de steun voor deze strijd en door tientallen inspecties op de bouwplaatsen voor het WK 2022 en op de huisvesting van werknemers. Er is vooruitgang geboekt, maar de oprichting van centra voor migrerende werknemers (permanente structuren voor de opvang, begeleiding en opleiding van werknemers) blijft de belangrijkste doelstelling.

Vervolgens heeft de druk die de BWI en ABVV Bouw uitoefenden op de multinationals ervoor gezorgd dat de verdediging van de rechten van de werknemers in de hele productie-/leveringsketen werd ontwikkeld. Door te strijden voor de ondertekening en de uitvoering van kaderovereenkomsten, waarmee de multinationals zich ertoe verbinden de arbeids- en sociale rechten te respecteren die verder gaan dan de nationale minimumnormen. Door de oprichting van wereldwijde vakbondsnetwerken die de onderhandelingspositie van vakbondsleden in multinationals verbeteren. En door de ondertekening van gezondheids- en veiligheidsovereenkomsten met multinationals in de bouwsector.

De zeer actieve AC

Daarnaast hebben wij verschillende besluiten van het Congres gesteund en versterkt. Deze betreffen onder meer de veroordeling van de overexploitatie van de bossen en de gevolgen daarvan voor de biodiversiteit, de noodzaak om onderaannemingsketens te beperken en gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle niveaus te creëren of de veroordeling van het embargo tegen Cuba, dat de levensomstandigheden op het eiland aantast.

Vrijheid voor de Palestijnen

Tot slot heeft onze delegatie ook het voortouw genomen bij een initiatief van BWI-leden inzake Palestina. Samen met verschillende vakbonden, waaronder NUBWW (Palestina), Unite (VK), CGT (Frankrijk), CGIL (Italië), Suntracs (Panama), UGTT (Tunesië) en vele anderen, hebben wij de noodzaak benadrukt om te strijden voor de beëindiging van de bezetting en de apartheid als essentiële voorwaarde voor de toegang van de Palestijnen tot vrijheid en gelijke rechten.

De Algemene Centrale - ABVV zet haar strijd voor de emancipatie van iedereen voort. Onze betrokkenheid bij de activiteiten van de BWI zal een van haar pijlers blijven.