Wijzigingen in de stelsels van tijdskrediet en thematische verloven

Enkele weken geleden besliste de regering, ondanks ons verzet, te besparen op de stelsels van tijdskrediet, landingsbanen en thematische verloven!

Werknemers die van zo’n stelsel gebruik willen maken, raden we aan om zo gauw mogelijk en wel vóór 1/1/2023 een aanvraag in te dienen. Zo kan je nog gebruik maken van het oude en meer voordelige systeem van tijdskrediet/landingsbaan.   
Neem hiervoor contact op met je regionale afdeling.  Zij kunnen je helpen om een zo compleet mogelijke aanvraag in te dienen, zodat je deze deadline toch nog haalt.


Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste veranderingen vanaf januari 2023 en 2024:

 1. Wijzigingen voor tijdskrediet met motief zorg voor een kind - vanaf 1 januari 2023/2024:

Anno 2022: als werknemer kan je voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet met motief aanvragen om voor je kind –dat jonger dan 8 jaar is– te zorgen. Je moet dat tijdskrediet aanvragen en het moet ingaan vóór de 8ste verjaardag van je kind.
Voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2023:

 • er kan alleen nog maar voltijds tijdskrediet aangevraagd worden voor de zorg van je kind jonger dan 5 jaar en dit moet ook ingaan vóór je kind 5 jaar is.
  Voor halftijds en 1/5de tijdskrediet blijft dit wel op 8 jaar.
 • Verder wordt ook de maximumtermijn ingekort: je kan vanaf 1 januari 2023 nog maar maximaal 48 maanden tijdskrediet aanvragen (i.p.v. 51 maanden).

Voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2024:

 • verstrenging van de anciënniteitsvoorwaarde: mogelijkheid tot opnemen van tijdskrediet vanaf 3 jaar in plaats van 2 jaar anciënniteit.

Belangrijk te weten: Het ouderschapsverlof – dat geen klassiek tijdskrediet is maar een thematisch verlof – valt buiten bovenstaande regeling en blijft dus tot nader order onveranderd.

 

 1. Wijzigingen voor alle tijdskredieten - vanaf 1 januari 2023
 • Voltijds tijdskrediet: pas mogelijk na een effectieve tewerkstelling (dus niet te verwarren met de anciënniteitsvoorwaarde !) van 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag.
 • Halftijds tijdskrediet: om aanspraak te maken op halftijds tijdskrediet, zal je als werknemer in de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving voltijds moeten gewerkt hebben.  Anno 2022 was/ is dit slechts 3/4de.

De maximumtermijn voor de vier andere motieven (palliatieve zorg, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar en bijstand of zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind), blijft op 51 maanden.

 

 1. Wijzigingen op vlak van uitkeringen –vanaf 1 januari 2023

Voor zowel alle algemene vormen van tijdskrediet als thematische verloven zal er bespaard worden op de uitkeringen. De volgende twee uitkeringen worden geschrapt:

 1. Bij tijdskrediet: de hogere uitkering voor werknemers die minstens vijf jaar bij dezelfde werkgeven werken.
 2. Bij tijdskrediet en alle thematische verloven: de hogere uitkering voor 50-plussers.

 

Tenslotte…

 • Opgelet bij dit alles!  Want je werkgever heeft voor al deze stelsels 3 maanden (voor bedrijven met meer dan 20 werknemers) en tot 6 maanden (bedrijven tot 20 werknemers) de tijd om hier op in te gaan. 
  Probeer dus met je werkgever zo gauw mogelijk om tot een akkoord te komen.  Zo kan je je aanvraagdossier nog tijdig indienen bij de RVA (=vóór 31/12/2022).
 • We herhalen: neem hiervoor contact op met je regionale afdeling.  Zij kunnen je helpen om een zo compleet mogelijke aanvraag in te dienen, zodat je deze dead line toch nog haalt.