Geslaagde stakingsdag en we stoppen niet!

Er was een gevoel van tevredenheid aan het einde van de dag van de algemene staking. Vanaf 2 uur 's nachts werden er op sommige plaatsen al piketten opgesteld bij de ingang van een industriezone. Over het hele land werden bijna 800 piketten opgesteld. Het doel? De economische activiteiten van ons land afremmen en zo een duidelijk signaal geven aan regeringen en werkgevers: de lonen moeten omhoog en de energieprijzen moeten betaalbaar zijn. Wij willen leven, niet overleven! De vraag is duidelijk, maar zullen ze nu wel naar ons luisteren?

"We kunnen zeggen dat het een geslaagde staking is over het hele land", vertelt Thierry Bodson, voorzitter van het ABVV. "Het is de zoveelste keer dat we in actie komen. Actie na actie. Elke keer overtreft het resultaat onze verwachtingen. Nu wachten we op een echt signaal van de werkgevers en de regering."

De militanten van de Algemene Centrale - ABVV bleven niet achter op deze stakingsdag. Industrieterreinen, steengroeven, dienstverlenende bedrijven en bouwplaatsen werden stilgelegd. De door de regering aangekondigde begrotingsmaatregelen zijn onvoldoende om de werknemers in staat te stellen de stijgende prijzen het hoofd te bieden, en als er niets verandert, ziet de toekomst er somber uit.

Robbie, een jonge afgevaardigde, maakt zich zorgen: "De crisis treft ons op alle niveaus: voedsel, energie, maar ook de prijs van de brandstof om naar het werk te gaan,.. Het wordt moeilijk. De regering moet de lonen verbeteren, maar ook de energieprijzen bevriezen. We zijn allemaal bezorgd en we moeten dat allemaal laten horen."

Salvatore is afgevaardigde in de scheikundesector: "De sector waarin ik werk doet het erg goed, maar de directie houdt de werknemers in een moeilijke situatie tegen. Ze twijfelen of ze de reiskosten zullen verhogen, maar de dividenden uitkeren, daar denkt men geen twee keer over na. We moeten druk blijven uitoefenen om de regering te dwingen in beweging te komen en ons een waardig leven te gunnen."

Voorlopig is de regering tevreden met kleine maatregelen, maar ze moeten een versnelling hoger schakelen en luisteren naar onze eisen: belasting op overwinsten, bevriezing van de energieprijzen, verhoging van de lonen voor 2023-2024, afschaffing van de 0 %-norm (wet van 96), …

Werner Van Heetvelde en Geoffrey Goblet, voorzitter en algemeen secretaris van onze centrale, zijn niet van plan om op te geven: "Wij danken de militanten van de Algemene Centrale - ABVV voor het staken. Deze stakingsdag was essentieel en maakt ons sterker. De acties zullen doorgaan tot we gehoord worden."