Gezondheid en veiligheid op het werk, niet voor iedereen vanzelfsprekend

Voor ABVV Scheikunde-Petroleum is jouw gezondheid een absolute prioriteit. Daarom peilden we in een enquête naar het gezondheidstoezicht op jouw werk: wie is je arbeidsarts? Doet je werkgever genoeg om je gezondheid te beschermen? … Het gezondheidstoezicht heeft namelijk als doel de gezondheid van de werknemers te beschermen door het opvolgen en het regelmatig onderzoeken van de werknemers.

De enquête werd ingevuld door werknemers uit de scheikunde en petroleum met een verhouding van 55% werknemers uit de chemische nijverheid, 20% uit de farmaceutische sector, 17% uit de kunststoffen en 8% uit de petroleumsector. We kwamen tot volgende vaststellingen:

Veiligheid en gezondheid niet altijd gegarandeerd
 

Graphique 1

1 werknemer op 2 uit de sectoren scheikunde en petroleum zegt dat hun job hun veiligheid en/of gezondheid in gevaar brengt waarvan 20% zegt dat hun werkgever niet voldoende maatregelen neemt om hun veiligheid of gezondheid te beschermen.

De arbeidsgeneesheer vaak niet gekend

 

Graphique 2

20% van de werknemers is in de laatste 3 jaar niet bij de arbeidsgeneesheer moeten gaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 1 werknemer op 4 zijn/haar arbeidsarts niet kent. Hetzelfde aantal werknemers zou zelfs niet weten hoe de arbeidsarts moet gecontacteerd worden.

Indien men wel bij de arbeidsgeneesheer is geweest, geeft 84% van de respondenten aan dat dit in het kader was van een jaarlijks gezondheidstoezicht.

Studiedag gezondheidstoezicht

In 2021 kwam het dossier van 3M naar boven in de pers. Het bedrijf wordt ervan verdacht vervuilende producten (PFAS) op het omliggende land en in de rivier te hebben gedumpt, ook voor de betrokken werknemers kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor hun gezondheid op korte maar ook op de langere termijn. Het belang van een gezondheidstoezicht wordt hier nog maar eens mee onderstreept.

Daarom hebben we als ABVV Scheikunde-Petroleum na een gezondheidstoezicht tijdens de loopbaan ook een gezondheidstoezicht tot 5 jaar na de loopbaan verkregen tijdens de vorige sectorale onderhandelingen voor alle werknemers uit de scheikunde en petroleum die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen.

Op 2 december hielden de afgevaardigden van ABVV Scheikunde-Petroleum een studiedag over het (voortgezet)gezondheidstoezicht om over dit thema verdere kennis te ontwikkelen. Dit met de bedoeling om met die kennis een maximale syndicale controle uit te oefenen op de werkvloer zodat de gezondheid en veiligheid van alle werknemers gegarandeerd wordt.